powered by CADENAS

Social Share

Budynek (14545 views - Architecure & BIM & MEP)

Budynek – przestrzeń w zakresie budowli (to co zostało zbudowane, wyodrębniony obiekt materialny) wydzielona poprzez przegrody budowlane takie jak ściany zewnętrzne i dach lub stropodach. Przestrzeń ta może być wewnętrznie dzielona na mniejsze przestrzenie często zwane częściami budynku lub pomieszczeniami poprzez ściany wewnętrzne i stropy. W polskim prawie budowlanym jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Budynek

Budynek

Budynek

Budynek – przestrzeń w zakresie budowli (to co zostało zbudowane, wyodrębniony obiekt materialny) wydzielona poprzez przegrody budowlane takie jak ściany zewnętrzne i dach lub stropodach. Przestrzeń ta może być wewnętrznie dzielona na mniejsze przestrzenie często zwane częściami budynku lub pomieszczeniami poprzez ściany wewnętrzne i stropy[1].

W polskim prawie budowlanym jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach[2].

Podział budynków według przeznaczenia

  • budynek gospodarczy
  • budynek inwentarski
  • budynek mieszkalny, np. jednorodzinny, wielorodzinny
  • budynek użyteczności publicznej, np. muzeum, kino, teatr, szkoła, szpital, kościół, hala sportowa, pawilon handlowy
  • budynek techniczny, np. hala produkcyjna, remontowa, magazynowa

Podział budynków według wysokości

Podział obowiązujący w polskim prawie budowlanym:

  • niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie
  • średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie
  • wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie
  • wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu[3]

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Budynek", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library