powered by CADENAS

Social Share

Komin (31821 views - Architecure & BIM & MEP)

Komin (z łac. caminus, od gr. κάμινος (kaminos), piec) – droga przenoszenia spalin w przypadku komina spalinowego oraz droga przenoszenia zużytego powietrza w przypadku komina wentylacyjnego. Potocznie jest to pionowa konstrukcja budowlana.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Komin

Komin

Ten artykuł dotyczy pionowej konstrukcji. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Komin (z łac. caminus, od gr. κάμινος (kaminos), piec) – droga przenoszenia spalin w przypadku komina spalinowego oraz droga przenoszenia zużytego powietrza w przypadku komina wentylacyjnego[1]. Potocznie jest to pionowa konstrukcja budowlana.

Ciąg kominowy

 Osobny artykuł: efekt kominowy.

Ciąg kominowy, spowodowany różnicą gęstości zimnego powietrza zewnętrznego i gorących spalin wewnątrz komina, wytwarza podciśnienie, wskutek czego do paleniska może być doprowadzona (zassana) niezbędna do spalania ilość powietrza. Projektowanie wymiarów komina polega na takim ustaleniu jego minimalnej wysokości i przekroju, żeby odprowadzić wszystkie spaliny oraz doprowadzić niezbędne do spalania powietrze (w przypadku palenisk o ciągu naturalnym).

Podział kominów

Podział ze względu na funkcję

 • dymowe – do odprowadzenia spalin (zawierających poza tlenkami gazowymi również pyły i sadzę oraz parę wodną) od palenisk opalanych paliwem stałym
 • spalinowe – służą do odprowadzenia spalin z palenisk gazowych i opalanych paliwem płynnym
 • kominy wentylacyjne:
  • nawiewne, które służą do dostarczania powietrza koniecznego w procesie spalania
  • wyciągowe, do wymiany zużytego powietrza w pomieszczeniu

Podział ze względu na konstrukcję obudowy

 • kominy jednowarstwowe – ściana przewodu jest jednorodna, np. kominy murowane, ze stali grubościennej, cementowo-szamotowe itp.
 • kominy wielowarstwowe – ściana komina składa się z kilku warstw

Podział ze względu na usytuowanie

 • wewnętrzny – przewody kominowe różnego przeznaczenia grupowane w kominy,

prowadzone wewnątrz budynku jako samodzielna konstrukcja niezwiązana z budynkiem lub też związana ze ścianą nośną i prowadzona jako ściana kominowa

 • zewnętrzny – komin prowadzony na zewnątrz budynku, może być konstrukcyjnie powiązany z budynkiem, lub też szczególnego rodzaju komin niezwiązany z budynkiem - wolno stojący

Podział ze względu na charakter pracy

 • w mokrym trybie pracy – od niskotemperaturowych, gazowych kotłów c.o., kotłów

kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin zawarta jest w przedziale 80 °C -160 °C,

 • w suchym trybie pracy – komin od palenisk na paliwo stałe, gdzie temperatura spalin

wyższa jest niż 160 °C

 • pracujący w nadciśnieniu – gdy ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia

zewnętrznego (atmosferycznego)

 • pracujący w podciśnieniu – gdy ciśnienie wewnątrz komina jest niższe od

atmosferycznego (ciąg grawitacyjny)

Podział ze względu na ciąg

 • kominy o ciągu naturalnym
 • kominy o ciągu sztucznym:
  • z wentylatorem podmuchowym
  • z wentylatorem wyciągowym,
  • układ mieszany

Rodzaje kominów

 • wolno stojące[2] – buduje się najczęściej z prefabrykowanych kształtek np. betonowych lub stalowych
 • wbudowane – kominy wewnątrz budynków, wykonuje się je z cegły ceramicznej pełnej lub szamotowej (dawniej) lub ze stali szlachetnej (obecnie).

Zalecenia

Przewody kominowe należy wykonywać zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Budownictwa oraz Polskimi Normami.

Główne zalecenia – dotyczące kominów wbudowanych dla niedużych kotłów grzewczych:

 • komin powinien być usytuowany jak najbliżej kotłów, tak aby poziomy kanał spalinowy zwany czopuchem, był możliwie jak najkrótszy,
 • kominy budowane przy zewnętrznych ścianach powinny być odpowiednio docieplone,
 • przekrój komina powinien być okrągły lub jak najbardziej zbliżony do kwadratu – zaleca się, aby stosunek boków komina prostokątnego nie był większy niż 1:1,5
 • komin powinien być pionowy (dopuszcza się odchylenie od pionu nie więcej niż 30°)
 • wysokość wyprowadzenia komina ponad dach zależy od kąta nachylenia dachu

Najwyższe kominy wolno stojące

Najwyższy komin na świecie, o wysokości 419,7 m, posiada Elektrownia GRES-2 w Jekybastuz. Najwyższy komin w Europie to Komin w Trbovlju w Słowenii (360 m wysokości). Najwyższe kominy w Polsce osiągają 300 m wysokości i znajdują się w: Rybniku, Jaworznie, Bełchatowie, Kozienicach oraz Warszawie – Kawęczyn.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Komin", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library