powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Akustyka (8863 views - Music)

Akustyka – dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, zajmującej się zagadnieniami podstawowymi, również szereg działów akustyki stosowanej, zajmujących się praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych. Do działów akustyki należą między innymi: Akustyka fizyczna dzieląca się z kolei na akustykę liniową i nieliniową, akustykę molekularną i kwantową oraz akustooptykę (optoakustykę). Geoakustyka dzieląca się na akustykę podwodną, akustykę morza oraz akustykę atmosferyczną, hydroakustyka zajmująca się propagacją fal akustycznych w wodzie oraz astroakustykę zajmującą się sprężystymi własnościami materii gwiazd, rolą fal akustycznych w procesach powstawania i rozwoju gwiazd oraz procesami wewnątrzgwiazdowymi. Akustyka słuchu dzieląca się na psychoakustykę (inaczej akustykę psychologiczną), zajmującą się zjawiskami percepcji dźwięku oraz akustykę fizjologiczną zajmująca się fizjologią układu słuchowego. Akustyka foniczna, obejmująca zakres częstotliwości słyszalnych przez człowieka od 20 Hz do 20–22 kHz (częstotliwości w przedziale 16–20 Hz są jedynie wyczuwane przez człowieka), akustyka ultradźwięków obejmująca częstotliwości większe od słyszalnych oraz akustyka infradźwięków obejmująca częstotliwości mniejsze (od ułamków do kilku herców). Akustykę foniczną można z kolei podzielić na akustykę mowy, akustykę muzyczną, akustykę cybernetyczną, elektroakustykę, akustykę wnętrz dzielącą się z kolei na akustykę architektoniczną i budowlaną, akustykę urbanistyczną oraz akustykę środowiska. Akustyka przemysłowa – wibroakustyka. Akustyka okrętowa. Bioakustyka zajmująca się wpływem fal akustycznych na organizmy żywe i akustyka biomedyczna zajmująca się zastosowaniem fal akustycznych w medycynie. Elektroakustyka. Akustyka kryminalna, której przedmiotem jest analiza sygnałów akustycznych (głównie ich nagrań) na potrzeby sądownictwa. W obrębie zainteresowań akustyki przestępstwa znajdują się między innymi: badania fonoskopijne (patrz: fonoskopia), identyfikacja i autentyzacja mówców, weryfikacja autentyczności nagrań (dobrze znana wszystkim Polakom z afer Oleksego i Rywina) oraz identyfikacja zdarzeń akustycznych zarejestrowanych na nośniku dźwięku.Badania akustyczne mają szczególne znaczenie w oceanografii, przemyśle fonograficznym, przemyśle maszynowym, a zwłaszcza lotniczym (porównaj: defektoskopia) i samochodowym, architekturze i wielu innych gałęziach gospodarki.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Akustyka

Akustyka

Akustyka – dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, zajmującej się zagadnieniami podstawowymi, również szereg działów akustyki stosowanej, zajmujących się praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych.

Do działów akustyki należą między innymi:

Badania akustyczne mają szczególne znaczenie w oceanografii, przemyśle fonograficznym, przemyśle maszynowym, a zwłaszcza lotniczym (porównaj: defektoskopia) i samochodowym, architekturze i wielu innych gałęziach gospodarki.

Dziedziny pokrewne

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Akustyka", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit