powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Droga kolejowa (14039 views - Transportation - Air Water Earth)

Droga kolejowa – nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana. Droga kolejowa stanowi liniowo-punktową infrastrukturę transportu kolejowego. Jej najważniejszymi elementami na szlaku są: podtorze i nawierzchnia kolejowa obiekty inżynieryjne urządzenia trakcji elektrycznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym.Podtorze może być położone, w zależności od warunków terenowych, na nasypie lub w wykopie. Drogi kolejowe mogą być jedno-, dwu- lub wielotorowe.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Droga kolejowa

Droga kolejowa

Droga kolejowanawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana[1].

Droga kolejowa stanowi liniowo-punktową infrastrukturę transportu kolejowego. Jej najważniejszymi elementami na szlaku[2]:

Podtorze może być położone, w zależności od warunków terenowych, na nasypie lub w wykopie.

Drogi kolejowe mogą być jedno-, dwu- lub wielotorowe[3].

  1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117).
  2. Kazimierz Towpik: Infrastruktura transportu kolejowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009, s. 55. ISBN 978-83-7207-807-0.
  3. Droga kolejowa. W: Leksykon terminów kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 58. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-07].


This article uses material from the Wikipedia article "Droga kolejowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht