powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Czołg piechoty (5984 views - Transportation - Air Water Earth)

Czołg piechoty (ang. infantry tank) – czołg przeznaczony do wsparcia piechoty. Był koncepcją opracowaną i rozwiniętą w Wielkiej Brytanii w okresie przed II wojną światową. W założeniu były to ciężko opancerzone pojazdy mające współdziałać z atakującą piechotą, ich maksymalna prędkość nie musiała być dużo większa od prędkości żołnierza piechoty. Ich zadaniem było wykonanie przełomu w liniach nieprzyjaciela, a do wykorzystania tego przełomu i pościgu miał służyć czołg pościgowy (ang. cruiser tank). W praktyce okazało się, że brytyjskie czołgi piechoty były zazwyczaj zbyt słabo uzbrojone i o ile potrafiły one wytrzymać wiele trafień, same nie były zdolne do siania dużego zniszczenia w szeregach przeciwnika. Przebieg wojny pokazał, że pomysł czołgu piechoty był chybiony i zaprzestano ich produkcji. Koncepcji użycia czołgu piechoty odpowiadały również francuskie Renault R-35. Ostatnim seryjnie produkowanym brytyjskim czołgiem piechoty był Mk IV Churchill.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Czołg piechoty

Czołg piechoty

Czołg piechoty

Czołg piechoty (ang. infantry tank) – czołg przeznaczony do wsparcia piechoty. Był koncepcją opracowaną i rozwiniętą w Wielkiej Brytanii w okresie przed II wojną światową. W założeniu były to ciężko opancerzone pojazdy mające współdziałać z atakującą piechotą, ich maksymalna prędkość nie musiała być dużo większa od prędkości żołnierza piechoty. Ich zadaniem było wykonanie przełomu w liniach nieprzyjaciela, a do wykorzystania tego przełomu i pościgu miał służyć czołg pościgowy (ang. cruiser tank).

W praktyce okazało się, że brytyjskie czołgi piechoty były zazwyczaj zbyt słabo uzbrojone i o ile potrafiły one wytrzymać wiele trafień, same nie były zdolne do siania dużego zniszczenia w szeregach przeciwnika. Przebieg wojny pokazał, że pomysł czołgu piechoty był chybiony i zaprzestano ich produkcji.

Koncepcji użycia czołgu piechoty odpowiadały również francuskie Renault R-35.

Ostatnim seryjnie produkowanym brytyjskim czołgiem piechoty był Mk IV Churchill.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Czołg piechoty", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht