powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Nawigacja (7104 views - Basics)

Nawigacja (łac. navigatio "żegluga" od navigare "żeglować" z navis "statek") – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów. Nawigator, specjalista nawigacji: nawigator morski statku wodnego lub nawigator lotniczy statku powietrznego.Rodzaje nawigacji: Nawigacja satelitarna, np. GPS – nawigacja oparta na sygnałach radiowych wysyłanych przez sztuczne satelity Ziemi. Nawigacja astronomiczna, astronawigacja – jest prowadzona w oparciu o obserwację ciał niebieskich, przy dokładnej znajomości czasu lokalnego. Nawigacja pilotowa – jest prowadzona w portach i na torach podejściowych do portów z uwzględnieniem znaków nawigacyjnych, polega na identyfikacji mijanych pław, staw, nabieżników. Pilotaż stosowany jest w otoczeniu portów, na prowadzących do nich torach wodnych, oraz na innych akwenach (najczęściej lokalnych) o zwiększonym natężeniu ruchu (cieśniny i inne wąskie przejścia), niebezpiecznych ze względu na przeszkody podwodne (rafy, wraki itp.), a także na akwenach, gdzie pilotaż wymagany jest przez przepisy lokalne. Nawigacja radiowa, radionawigacja – nawigacja oparta na sygnałach radiowych wysyłanych przez specjalne nadajniki. Mogą to być proste nadajniki (radiolatarnie) lub nadajniki zsynchronizowane w system hiperboliczny (LORAN, Decca, inne systemy (lokalne)). Nawigacja zliczeniowa stosowana przed wprowadzeniem radionawigacji w trudnych warunkach atmosferycznych – prowadzona na podstawie zestawiania kierunku ruchu statku (kursu) i jego szybkości. Nawigacja terrestryczna – nawigacja oparta na obserwacji znaków nawigacyjnych i innych charakterystycznych obiektów znajdujących się na wybrzeżu, stosowana w zasięgu widoczności lądu. Nawigacja radarowa – polega na obserwacji zarysów wybrzeży i obiektów nawigacyjnych przy pomocy radaru. Nawigacja inercyjna – jest stosowana głównie w okrętach podwodnych, przy pomocy skomplikowanych systemów żyroskopowych. Meteonawigacja – nawigacja meteorologiczna zajmująca się planowaniem podróży z uwzględnieniem warunków meteorologicznych rodzaje nawigacji po stronach HTML – globalna, lokalna, kontekstowa oraz okruszkowa.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja (łac. navigatio "żegluga" od navigare "żeglować" z navis "statek")[1] – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.

Rodzaje nawigacji:

 • Nawigacja satelitarna, np. GPS – nawigacja oparta na sygnałach radiowych wysyłanych przez sztuczne satelity Ziemi.
 • Nawigacja astronomiczna, astronawigacja – jest prowadzona w oparciu o obserwację ciał niebieskich, przy dokładnej znajomości czasu lokalnego.
 • Nawigacja pilotowa – jest prowadzona w portach i na torach podejściowych do portów z uwzględnieniem znaków nawigacyjnych, polega na identyfikacji mijanych pław, staw, nabieżników. Pilotaż stosowany jest w otoczeniu portów, na prowadzących do nich torach wodnych, oraz na innych akwenach (najczęściej lokalnych) o zwiększonym natężeniu ruchu (cieśniny i inne wąskie przejścia), niebezpiecznych ze względu na przeszkody podwodne (rafy, wraki itp.), a także na akwenach, gdzie pilotaż wymagany jest przez przepisy lokalne.
 • Nawigacja radiowa, radionawigacja – nawigacja oparta na sygnałach radiowych wysyłanych przez specjalne nadajniki. Mogą to być proste nadajniki (radiolatarnie) lub nadajniki zsynchronizowane w system hiperboliczny (LORAN, Decca, inne systemy (lokalne)).
 • Nawigacja zliczeniowa stosowana przed wprowadzeniem radionawigacji w trudnych warunkach atmosferycznych – prowadzona na podstawie zestawiania kierunku ruchu statku (kursu) i jego szybkości.
 • Nawigacja terrestryczna – nawigacja oparta na obserwacji znaków nawigacyjnych i innych charakterystycznych obiektów znajdujących się na wybrzeżu, stosowana w zasięgu widoczności lądu.
 • Nawigacja radarowa – polega na obserwacji zarysów wybrzeży i obiektów nawigacyjnych przy pomocy radaru.
 • Nawigacja inercyjna – jest stosowana głównie w okrętach podwodnych, przy pomocy skomplikowanych systemów żyroskopowych.
 • Meteonawigacja – nawigacja meteorologiczna zajmująca się planowaniem podróży z uwzględnieniem warunków meteorologicznych
 • rodzaje nawigacji po stronach HTML – globalna, lokalna, kontekstowa oraz okruszkowa.

Linki zewnętrzneThis article uses material from the Wikipedia article "Nawigacja", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted