powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Światowy Dzień Wody (15388 views - Day Of)

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody

Ziemia widziana z Apollo 17
Dzień 22 marca
Kraje  ONZ
Typ święta międzynarodowe
Znaczenie uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną
Podobne święta Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Obchody

2018 - Natura dla wody

Obchody koncentrowały się na poszukiwaniu naturalnych rozwiązań problemów związanych z niedoborem wody na świecie.

Tematyka obchodów

Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem:

 • 2020 – Climate Change
 • 2019 – Leaving No One Behind (Human Rights and Refugees)
 • 2018 – Natura dla wody
 • 2017 – Ścieki jako nieograniczone źródło wody
 • 2016 – Woda a praca
 • 2015 – Woda a zrównoważony rozwój
 • 2014 – Woda i energia
 • 2013 – Współpraca w dziedzinie wody
 • 2012 – Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie
 • 2011 – Woda dla miast
 • 2010 – Jakość wody
 • 2009 – Wody transgraniczne
 • 2008 – Woda a stan sanitarny świata
 • 2007 – Niedobór wody
 • 2006 – Woda i kultura
 • 2005 – Woda dla życia
 • 2004 – Woda i kataklizmy
 • 2003 – Woda dla przyszłości
 • 2002 – Woda dla rozwoju
 • 2001 – Woda a zdrowie
 • 2000 – Woda dla XXI wieku
 • 1999 – Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody
 • 1998 – Wody podziemne – niewidoczne zasoby
 • 1997 – Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?
 • 1996 – Woda dla spragnionych miast
 • 1995 – Kobiety a woda
 • 1994 – Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka
 • 1993 – Pierwsze obchody (brak hasła)

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Światowy Dzień Wody", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday