powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kopaczka do ziemniaków (4598 views - Transportation - Air Water Earth)

Kopaczka do ziemniaków – maszyna rolnicza służąca do mechanicznego wykopywania bulw ziemniaczanych z redlin. Kopaczki można ogólnie podzielić na trzy rodzaje: kopaczki konne, przystosowane do pracy z ciągnikiem rolniczym oraz samojezdne, a pod względem działania na gwiazdowe i elewatorowe. W kopaczce konnej elementem kopiącym i roztrząsającym są obracające się łopatki w postaci zakrzywionych metalowych prętów. Obracając się, roztrząsają redlinę wraz z ziemniakami na jedną stronę. Następnie ziemniaki są ręcznie zbierane z ziemi. Kopaczki elewatorowe są mocowane do ciągnika za pomocą trzypunktowego układu zawieszona (TUZ) oraz napędzane za pośrednictwem wałka odbioru mocy (WOM). Ten rodzaj kopaczki za pomocą specjalnych podbieraków podbiera redlinę, następnie taśmociąg napędzany z ciągnika za pomocą wałka wytrząsa ziemię i zostawia ziemniaki na ziemi w pasach wzdłuż redlin. Ten typ kopaczki nazywany jest również kopaczką dwurzędową, ponieważ wykopuje dwie redliny jednocześnie. Najwydajniejszą maszyną jest kopaczka samojezdna i samozbierająca, czyli kombajn ziemniaczany. Podobnie jak kombajn zbożowy, jednocześnie zbiera, oczyszcza oraz gromadzi do zbiornika.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kopaczka do ziemniaków

Kopaczka do ziemniaków

Kopaczka do ziemniaków

Kopaczka do ziemniakówmaszyna rolnicza służąca do mechanicznego wykopywania bulw ziemniaczanych z redlin. Kopaczki można ogólnie podzielić na trzy rodzaje: kopaczki konne, przystosowane do pracy z ciągnikiem rolniczym oraz samojezdne, a pod względem działania na gwiazdowe i elewatorowe.

W kopaczce konnej elementem kopiącym i roztrząsającym są obracające się łopatki w postaci zakrzywionych metalowych prętów. Obracając się, roztrząsają redlinę wraz z ziemniakami na jedną stronę. Następnie ziemniaki są ręcznie zbierane z ziemi.

Kopaczki elewatorowe są mocowane do ciągnika za pomocą trzypunktowego układu zawieszona (TUZ) oraz napędzane za pośrednictwem wałka odbioru mocy (WOM). Ten rodzaj kopaczki za pomocą specjalnych podbieraków podbiera redlinę, następnie taśmociąg napędzany z ciągnika za pomocą wałka wytrząsa ziemię i zostawia ziemniaki na ziemi w pasach wzdłuż redlin. Ten typ kopaczki nazywany jest również kopaczką dwurzędową, ponieważ wykopuje dwie redliny jednocześnie.

Najwydajniejszą maszyną jest kopaczka samojezdna i samozbierająca, czyli kombajn ziemniaczany. Podobnie jak kombajn zbożowy, jednocześnie zbiera, oczyszcza oraz gromadzi do zbiornika.


  • Mechanizacja rolnictwa: maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, Wyd. SGGW, W-wa 1997.


This article uses material from the Wikipedia article "Kopaczka do ziemniaków", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht