powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kombajn zbożowy (10400 views - Transportation - Air Water Earth)

Kombajn zbożowy – maszyna rolnicza, kombajn rolniczy przeznaczony głównie do zbioru zbóż. Kombajn jest maszyną jednoetapową służącą do jednoczesnego koszenia, młócenia i transportu zastępującą w przeszłości używane kosiarki i młocarnie. Kombajn zbożowy jest wykorzystywany głównie do zbioru ziarniaków i zbóż: pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa czy pszenżyta. Zmodyfikowany i zaadaptowany może służyć również do zbioru rzepaku, kukurydzy, słonecznika czy roślin motylkowych (groch, łubin i inne).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kombajn zbożowy

Kombajn zbożowy

Kombajn zbożowymaszyna rolnicza, kombajn rolniczy przeznaczony głównie do zbioru zbóż. Kombajn jest maszyną jednoetapową służącą do jednoczesnego koszenia, młócenia i transportu zastępującą w przeszłości używane kosiarki i młocarnie. Kombajn zbożowy jest wykorzystywany głównie do zbioru ziarniaków i zbóż: pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa czy pszenżyta. Zmodyfikowany i zaadaptowany może służyć również do zbioru rzepaku, kukurydzy, słonecznika czy roślin motylkowych (groch, łubin i inne).

Budowa kombajnu zbożowego: 1 – nagarniacz, 2 – zespół (podzespół) tnący, 3 – podajnik ślimakowo-palcowy, 4 – przenośnik pochyły, 5 – chwytacz kamieni, 6 – bęben młócący , 7 – klepisko, 8 – wytrząsacze, 9 – podsiewacz, 10 – wentylator wialni, 11 – sito górne, 12 – sito dolne, 13 – przenośnik kłosowy, 14 – kłosy do powtórnego omłotu, 15 – przenośnik zbożowy, 16 – zbiornik ziarna, 17 – rozdrabniacz słomy, 18 – pomost operatora, 19 – silnik, 20 - przenośnik wyładowujący, 21 - odrzutnik słomy.


This article uses material from the Wikipedia article "Kombajn zbożowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht