powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Retorta (laboratorium) (8263 views - Medical & Health)

Retorta – okrągłe naczynie szklane z długą szyjką pełniącą funkcję chłodnicy, używane niegdyś w laboratoriach do destylacji. Wykonanie ze szkła i brak połączeń zapewnia dużą odporność chemiczną i umożliwia destylację cieczy żrących. Obecnie zamiast retort używa się szlifowych zestawów do destylacji. Dawniej używane również przez alchemików, wynalezienie retorty przypisuje się Dżabirowi Ibn Hajjanowi. Obecnie znana głównie z grafik, jako symbol zawodu chemika.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Retorta (laboratorium)

Retorta (laboratorium)

Retorta (laboratorium)
Ten artykuł dotyczy naczynia laboratoryjnego. Zobacz też: retorta - piec służący do wypalania węgla drzewnego.

Retorta – okrągłe naczynie szklane z długą szyjką pełniącą funkcję chłodnicy, używane niegdyś w laboratoriach do destylacji. Wykonanie ze szkła i brak połączeń zapewnia dużą odporność chemiczną i umożliwia destylację cieczy żrących. Obecnie zamiast retort używa się szlifowych zestawów do destylacji.

Dawniej używane również przez alchemików, wynalezienie retorty przypisuje się Dżabirowi Ibn Hajjanowi. Obecnie znana głównie z grafik, jako symbol zawodu chemika.


Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Retorta (laboratorium)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical