powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Komunikacja językowa (10908 views - Basics)

Komunikacja językowa – proces porozumiewania się ludzi za pomocą znaków językowych. Z komunikacją językową są ściśle powiązane takie terminy jak: akt komunikacji, kanał komunikacyjny, akt mowy, funkcje aktu mowy. Aktem komunikacji językowej nazywamy przekaz treści kierowany przez nadawcę do odbiorcy. Komunikatem nazywamy treść przekazywaną określonym kanałem komunikacyjnym np. dotykowym, wzrokowym, słuchowym (odpowiednio alfabetem Braille’a, gestykulacją, pismem, mową). Jeżeli akt komunikacji posiada określone intencje wobec odbiorcy (jest to prośba, obietnica, pytanie, groźba itd.), wówczas definiujemy akt komunikacji jako akt mowy. Akty mowy możemy podzielić na: udane (fortunne) – czyli takie które trafiły do właściwego odbiorcy i zostały zinterpretowane zgodnie z intencją nadawcy nieudane (niefortunne) – czyli odebrane przez innego odbiorcę lub niewłaściwie odczytaneFunkcje aktu mowy: fatyczna – czyli funkcja mająca na celu utrzymanie kontaktu pomiędzy nadawcą a odbiorcą informatywna – gdzie najistotniejszy jest przepływ informacji impresywna (perswazyjna) – gdy nadawca stara się wpłynąć na odbiorcę performatywna – gdy wypowiedź wpływa na rzeczywistość (ogłaszam, przysięgam, ślubuję itd.) poetycka – dotyczącą doznań estetycznych ekspresywna – gdzie największą wagę przykłada się do wyrażenia emocji
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Komunikacja językowa

Komunikacja językowa

Komunikacja językowa – proces porozumiewania się ludzi za pomocą znaków językowych.

Z komunikacją językową są ściśle powiązane takie terminy jak: akt komunikacji, kanał komunikacyjny, akt mowy, funkcje aktu mowy.

Aktem komunikacji językowej nazywamy przekaz treści kierowany przez nadawcę do odbiorcy.

Komunikatem nazywamy treść przekazywaną określonym kanałem komunikacyjnym np. dotykowym, wzrokowym, słuchowym (odpowiednio alfabetem Braille’a, gestykulacją, pismem, mową).

Jeżeli akt komunikacji posiada określone intencje wobec odbiorcy (jest to prośba, obietnica, pytanie, groźba itd.), wówczas definiujemy akt komunikacji jako akt mowy.

Akty mowy możemy podzielić na:

  • udane (fortunne) – czyli takie które trafiły do właściwego odbiorcy i zostały zinterpretowane zgodnie z intencją nadawcy
  • nieudane (niefortunne) – czyli odebrane przez innego odbiorcę lub niewłaściwie odczytane

Funkcje aktu mowy:

  • fatyczna – czyli funkcja mająca na celu utrzymanie kontaktu pomiędzy nadawcą a odbiorcą
  • informatywna – gdzie najistotniejszy jest przepływ informacji
  • impresywna (perswazyjna) – gdy nadawca stara się wpłynąć na odbiorcę
  • performatywna – gdy wypowiedź wpływa na rzeczywistość (ogłaszam, przysięgam, ślubuję itd.)
  • poetycka – dotyczącą doznań estetycznych
  • ekspresywna – gdzie największą wagę przykłada się do wyrażenia emocji


This article uses material from the Wikipedia article "Komunikacja językowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted