powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Zasilacz (8234 views - Electrical Engineering)

Zasilacz – urządzenie służące do dopasowania dostępnego napięcia do wymagań zasilanego urządzenia. Ze względu na sposób zmiany wielkości napięcia wyróżnić można: zasilacze liniowe, w których elementem dopasowującym jest transformator zasilacze impulsowe dopasowujące napięcie przy użyciu różnego rodzaju układów elektronicznych (przekształtników napięcia) zasilacze beztransformatorowe, nieposiadające galwanicznej izolacji od sieci zasilającejZe względu na jakość napięcia wyjściowego wyróżnia się: zasilacze stabilizowane, w których napięcie utrzymywane jest na stałym poziomie, niezależnie od fluktuacji prądu zasilacze niestabilizowane, w których napięcie na wyjściu może ulegać zmianie, zależnie od fluktuacji prąduZasilacze budowane są jako uniwersalne lub specjalizowane do konkretnych zastosowań, np.: zasilacz komputera
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Zasilacz

Zasilacz

Zasilacz – urządzenie służące do dopasowania dostępnego napięcia do wymagań zasilanego urządzenia. Ze względu na sposób zmiany wielkości napięcia wyróżnić można:

Ze względu na jakość napięcia wyjściowego wyróżnia się:

Zasilacze budowane są jako uniwersalne lub specjalizowane do konkretnych zastosowań, np.:

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Zasilacz", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced