powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Polowanie (9983 views - Entertainment)

Polowanie – w gwarze myśliwskiej ogół czynności wykonywanych przez myśliwych z zachowaniem obowiązujących przepisów, tj. tropienie, ściganie, strzelanie i pozyskiwanie zwierzyny.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Polowanie

Polowanie

Zobacz też: inne znaczenia.

Polowanie – w gwarze myśliwskiej ogół czynności wykonywanych przez myśliwych z zachowaniem obowiązujących przepisów, tj. tropienie, ściganie, strzelanie i pozyskiwanie zwierzyny.

Rodzaje polowań

 • polowania błotne (odbywające się na bagnach)
 • polowania na białej stopie (na terenie zaśnieżonym)
 • polowania dzicze (na dziki)
 • polowania indywidualne (prowadzone przez jednego myśliwego, czasem z pomocnikiem)
 • polowania pod pierzem (z udziałem ptaków łowczych)
 • polowania zbiorowe (z udziałem wielu myśliwych)
 • polowanie pojedyncze (z udziałem jednego myśliwego)
 • polowanie polne (na użytkach rolnych)
 • polowanie wodne (na zbiornikach wodnych)
 • polowanie z naganką (przy pomocy naganiaczy, którzy napędzają zwierzynę na myśliwych)
 • polowanie z psami, w tym spod psa (polowanie z naganką lub bez przy pomocy psów)
 • polowanie z podrywu (polega na strzelaniu do podrywającego się ptactwa, wystraszonego przez psa lub myśliwego)
 • polowanie z zasiadki (polega na czatowaniu na zwierzynę)
 • polowanie z podjazdu (z użyciem pojazdu konnego)
 • polowanie po tropie (przy pomocy widocznych śladów zwierzyny)
 • polowanie pod pieśnią (w czasie toków głuszca)
 • polowanie na wab (polega na przywabieniu zwierzyny na odległość strzału, za pomocą naśladowania głosu tego samego lub innego gatunku)
 • polowanie z ptakami łowczymi (sokolnictwo)
 • polowanie par force (dawniej: polowanie konno ze sforą psów na zwierzynę, którą ściga się, aż padnie zmęczona)

Urządzenia łowieckie, przydatne na polowaniu

Nazwy, które określają teren polowania

Pole

 • białe pole (teren pokryty pokrywą śnieżną)
 • czarne pole (teren pozbawiony pokrywy śnieżnej)
 • miękkie pole (teren błotnisty)
 • suche pole (teren o suchym podłożu)
 • ostre pole (teren pokryty lodem)
 • ślepe pole (teren pozbawiony tropów zwierzyny)
 • widne pole (teren, na którym widoczne są ślady zwierzyny)

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Polowanie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Entertainment

Entertainment