powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Światowy Dzień Wolności Prasy (9282 views - Day Of)

Światowy Dzień Wolności Prasy – został ustanowiony 20 grudnia 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 48/432 na dzień 3 maja. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na wniosek Konferencji Generalnej UNESCO, która w dokumencie pod nazwą "Popieranie wolności prasy na świecie" z 1991 roku, uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy element funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa. Data obchodów upamiętnia Deklarację z Windhoek w sprawie popierania niezależnej i pluralistycznej prasy afrykańskiej, ogłoszoną 3 maja 1991 roku przez Seminarium, na temat Popierania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej, zorganizowane przez UNESCO i Narody Zjednoczone w Windhuk w Namibii.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Światowy Dzień Wolności Prasy

Światowy Dzień Wolności Prasy

Światowy Dzień Wolności Prasy
Dzień 3 maja
Typ święta międzynarodowe
Upamiętnia Deklarację z Windhoek
z 3 maja 1991 r.
Znaczenie niezależność prasy
Podobne święta 20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

Światowy Dzień Wolności Prasy – został ustanowiony 20 grudnia 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 48/432 na dzień 3 maja.

Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na wniosek Konferencji Generalnej UNESCO, która w dokumencie pod nazwą "Popieranie wolności prasy na świecie" z 1991 roku, uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy element funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa.

Data obchodów upamiętnia Deklarację z Windhoek w sprawie popierania niezależnej i pluralistycznej prasy afrykańskiej, ogłoszoną 3 maja 1991 roku przez Seminarium, na temat Popierania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej, zorganizowane przez UNESCO i Narody Zjednoczone w Windhuk w Namibii.

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

Z inicjatywy Reporterów bez Granic, w 1991 roku ogłoszono 20 kwietnia Międzynarodowym Dniem Wolnej Prasy, nawiązującym bezpośrednio do dokumentu z Windhoek[1].

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Światowy Dzień Wolności Prasy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday