powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Wydłużenie płata (8519 views - Transportation - Air Water Earth)

Wydłużenie płata – miara smukłości płata i oznaczane jest wskaźnikiem λ {\displaystyle \lambda } . Oblicza się je dzieląc kwadrat rozpiętości przez powierzchnię nośną. λ = b 2 / S {\displaystyle \lambda =b^{2}/S} gdzie: b – rozpiętość płata S – powierzchnia nośna płata Płaty o wysokim wydłużeniu posiadają niską cięciwę skrzydła i cechują się niskim oporem indukowanym – z tego względu chętnie są stosowane w szybownictwie. W samolotach duże wydłużenie płata przyczynia się do mniejszej prędkości lądowania, dobrego wznoszenia, wysokiego pułapu lotu – łatwo jest uzyskać cechy STOL. Przykładem takiej konstrukcji jest An-28 i polska modernizacja tej maszyny – PZL M28, samoloty francuskiej firmy Hurel Dubois, Lockheed U-2. Płaty o niskim wydłużeniu są stosowane w samolotach osiagających duże prędkości (np. F-104).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Wydłużenie płata

Wydłużenie płata

Wydłużenie płata – miara smukłości płata i oznaczane jest wskaźnikiem . Oblicza się je dzieląc kwadrat rozpiętości przez powierzchnię nośną.

gdzie: b – rozpiętość płata
S – powierzchnia nośna płata

Płaty o wysokim wydłużeniu posiadają niską cięciwę skrzydła i cechują się niskim oporem indukowanym – z tego względu chętnie są stosowane w szybownictwie. W samolotach duże wydłużenie płata przyczynia się do mniejszej prędkości lądowania, dobrego wznoszenia, wysokiego pułapu lotu – łatwo jest uzyskać cechy STOL. Przykładem takiej konstrukcji jest An-28 i polska modernizacja tej maszyny – PZL M28, samoloty francuskiej firmy Hurel Dubois, Lockheed U-2.

Płaty o niskim wydłużeniu są stosowane w samolotach osiagających duże prędkości (np. F-104).

ZdjęciaThis article uses material from the Wikipedia article "Wydłużenie płata", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht