powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Publiczność (6776 views - Music)

Publiczność – typ zbiorowości, która wyróżniana jest ze względu na to, że jej uwaga koncentruje się na konkretnym przekazie. Wyróżnić można: publiczność, będącą audytorium, czyli zbiorowością osób znajdujących się w tej samej przestrzeni fizycznej oraz publiczność charakteryzującą się przestrzennym rozproszeniem i uczestnictwem w odbiorze tych samych treści kulturowych dzięki środkom masowego przekazu. Ze względu na możliwość powtórzenia identycznego komunikatu w mass-mediach, członkowie tej zbiorowości rozproszonej nie muszą uczestniczyć w tym samym czasie w ich przyjmowaniu.Jako publiczność można wziąć pod także uwagę osoby, które relatywnie często uczestniczą w podobnego typu wydarzeniach, np. publiczność teatralna, gdy mówimy o ogóle osób uczęszczających do teatru. Osoby wchodzące w skład publiczności nie muszą znać się wzajemnie, choć mogą mieć poczucie przynależności do tej zbiorowości i identyfikować się z nią. Ze względu na częstotliwość uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach można mówić o: publiczności przypadkowej, czyli gdy zbiorowość ma charakter zbiegowiska publiczności okazjonalnej, widzowie konkretnego seansu w danym kinie publiczności klubowej, której skład jest prawie identyczny (np. publiczność tworzona przez kibiców danego klubu).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Publiczność

Publiczność

Publiczność – typ zbiorowości, która wyróżniana jest ze względu na to, że jej uwaga koncentruje się na konkretnym przekazie.

Wyróżnić można:

  • publiczność, będącą audytorium, czyli zbiorowością osób znajdujących się w tej samej przestrzeni fizycznej oraz
  • publiczność charakteryzującą się przestrzennym rozproszeniem i uczestnictwem w odbiorze tych samych treści kulturowych dzięki środkom masowego przekazu. Ze względu na możliwość powtórzenia identycznego komunikatu w mass-mediach, członkowie tej zbiorowości rozproszonej nie muszą uczestniczyć w tym samym czasie w ich przyjmowaniu.

Jako publiczność można wziąć pod także uwagę osoby, które relatywnie często uczestniczą w podobnego typu wydarzeniach, np. publiczność teatralna, gdy mówimy o ogóle osób uczęszczających do teatru.

Osoby wchodzące w skład publiczności nie muszą znać się wzajemnie, choć mogą mieć poczucie przynależności do tej zbiorowości i identyfikować się z nią. Ze względu na częstotliwość uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach można mówić o:

  • publiczności przypadkowej, czyli gdy zbiorowość ma charakter zbiegowiska
  • publiczności okazjonalnej, widzowie konkretnego seansu w danym kinie
  • publiczności klubowej, której skład jest prawie identyczny (np. publiczność tworzona przez kibiców danego klubu).

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Publiczność", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit