powered by CADENAS

Social Share

Selective laser sintering (11482 views - 3D Printing Dictionary)

Selektywne spiekanie laserowe (SLS, z ang. Selective laser sintering) – jedna z metod druku przestrzennego wykorzystywana w przemyśle do szybkiego prototypowania i wytwarzania gotowych elementów. W metodzie tej kolejne, bardzo cienkie warstwy materiału (zwykle tworzywo sztuczne) nakładane są maszynowo, a następnie laser utwardza (zestala, spieka) wybrane punkty. Nieutwardzony proszek jest następnie usuwany i otrzymywany jest gotowy przedmiot. Dzięki zawieszeniu przedmiotu w proszku unika się problemów typowych dla metody SLA, w której elementy drukowanych przedmiotów nie mogę wisieć w powietrzu.
Go to Article

Selective laser sintering

Selective laser sintering

Na tę stronę wskazuje przekierowanie ze „SLS”. Zobacz też: inne znaczenia skrótowca SLS.

Selektywne spiekanie laserowe (SLS, z ang. Selective laser sintering) – jedna z metod druku przestrzennego wykorzystywana w przemyśle do szybkiego prototypowania i wytwarzania gotowych elementów. W metodzie tej kolejne, bardzo cienkie warstwy materiału (zwykle tworzywo sztuczne) nakładane są maszynowo, a następnie laser utwardza (zestala, spieka) wybrane punkty. Nieutwardzony proszek jest następnie usuwany i otrzymywany jest gotowy przedmiot.

Dzięki zawieszeniu przedmiotu w proszku unika się problemów typowych dla metody SLA, w której elementy drukowanych przedmiotów nie mogę wisieć w powietrzu.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Selective laser sintering", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

3D Printing Dictionary

OpenLAB, Fablab, OpenSCAD, FreeCAD, BRL-CAD, RhinocerosCAD, LibreCAD, Vectary, 123D, TinkerCAD, Wings 3D, MOI3D, leapfrog 3D, Geomagic, Paint3D, STLfinder, Yeggi, Yobi3D, 3D Shape Search, PARTcloud, Thingiverse, GrabCAD, AMF, Additive Manufacturing, STL, Stereolitography, Mesh, MeshMixer, Free Download, lowpoly, 3D voxel,things, digital design, physical objects, rapid prototyping, 3D objects, 3D printing, reprap, fabrication, laser cutter,abs