powered by CADENAS

Social Share

Osadzanie topionego materiału (13300 views - 3D Printing Dictionary)

Osadzanie topionego materiału (FDM, ang. fused deposition modelling) – jedna z metod rapid prototyping. W metodzie tej nanoszony materiał (zwykle tworzywo sztuczne) przeciskany jest przez dyszę, ogrzaną do temperatury jego topnienia. Dysza kontroluje przepływ materiału i jest przemieszczana automatycznie według instrukcji programu CAM. Podobnie jak przy stereolitografii, model wytwarzany jest warstwa po warstwie. Metoda ta została wynaleziona w latach 80. XX wieku, od lat 90. jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod rapid prototyping. Charakteryzuje się dokładnością +/− 0,13 mm. Używana jest do tworzenia modeli testowych jak również, dzięki zastosowaniu w miarę wytrzymałych materiałów, do wykonywanie detali użytkowych. W FDM wykorzystuje się różne typy materiałów termoplastycznych, różniące się wytrzymałością i temperaturą topnienia: ABS, poliwęglany, polifenylosiarczki i woski. Istnieją również techniki korzystające z materiałów rozpuszczalnych w wodzie
Go to Article

Osadzanie topionego materiału

Osadzanie topionego materiału

Zobacz też: inne znaczenia słowa FDM.

Osadzanie topionego materiału (FDM, ang. fused deposition modelling) – jedna z metod rapid prototyping. W metodzie tej nanoszony materiał (zwykle tworzywo sztuczne) przeciskany jest przez dyszę, ogrzaną do temperatury jego topnienia. Dysza kontroluje przepływ materiału i jest przemieszczana automatycznie według instrukcji programu CAM. Podobnie jak przy stereolitografii, model wytwarzany jest warstwa po warstwie.

Metoda ta została wynaleziona w latach 80. XX wieku, od lat 90. jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod rapid prototyping[1]. Charakteryzuje się dokładnością +/− 0,13 mm. Używana jest do tworzenia modeli testowych jak również, dzięki zastosowaniu w miarę wytrzymałych materiałów, do wykonywanie detali użytkowych.

W FDM wykorzystuje się różne typy materiałów termoplastycznych, różniące się wytrzymałością i temperaturą topnienia: ABS, poliwęglany, polifenylosiarczki i woski. Istnieją również techniki korzystające z materiałów rozpuszczalnych w wodzie

Otwarta implementacja

Unowocześniona metoda FDM, od 2005 roku jest wykorzystywana do realizacji idei open source w tworzeniu fizycznych konstrukcji. Pełne oprogramowanie i opis modeli zrozumiały dla urządzeń są udostępniane na otwartej licencji. W projekcie RepRap schematy elementów urządzeń drukujących również są udostępniane, co pozwala posiadaczowi takiego urządzenia wyprodukować prawie w całości jego kopię[2].

Metoda ta działa w temperaturze pokojowej, korzystając z materiałów takich jak ABS, HDPE i HPP[3].

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Osadzanie topionego materiału", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

3D Printing Dictionary

OpenLAB, Fablab, OpenSCAD, FreeCAD, BRL-CAD, RhinocerosCAD, LibreCAD, Vectary, 123D, TinkerCAD, Wings 3D, MOI3D, leapfrog 3D, Geomagic, Paint3D, STLfinder, Yeggi, Yobi3D, 3D Shape Search, PARTcloud, Thingiverse, GrabCAD, AMF, Additive Manufacturing, STL, Stereolitography, Mesh, MeshMixer, Free Download, lowpoly, 3D voxel,things, digital design, physical objects, rapid prototyping, 3D objects, 3D printing, reprap, fabrication, laser cutter,abs