powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Zdalne sterowanie (5292 views - Transportation - Air Water Earth)

Zdalne sterowanie, telesterowanie (RC, ang. Remote Control) – funkcja urządzenia pozwalająca na przekazywanie komend z jednostki sterującej (lub sterująco-kontrolnej) do jednostki wykonawczej, z miejsca odległego fizycznie. Najczęściej transmisja realizowana jest jednokierunkowo, z nadajnika obsługiwanego przez operatora do odbiornika zintegrowanego z urządzeniem lub podłączonego do niego przy użyciu interfejsu. Funkcja telesterowania popularna jest przy produkcji zabawek (np. samochodów lub samolotów zdalnie sterowanych). W zależności od sposobu przekazywania sygnałów, sterowanie może być realizowane: przewodowo – przy użyciu np. przewodów elektrycznych, światłowodów; bezprzewodowo – przy użyciu np. fal radiowych, podczerwieni, fal akustycznych.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie, telesterowanie (RC, ang. Remote Control) – funkcja urządzenia pozwalająca na przekazywanie komend z jednostki sterującej (lub sterująco-kontrolnej) do jednostki wykonawczej, z miejsca odległego fizycznie. Najczęściej transmisja realizowana jest jednokierunkowo, z nadajnika obsługiwanego przez operatora do odbiornika zintegrowanego z urządzeniem lub podłączonego do niego przy użyciu interfejsu.

Funkcja telesterowania popularna jest przy produkcji zabawek (np. samochodów lub samolotów zdalnie sterowanych).

W zależności od sposobu przekazywania sygnałów, sterowanie może być realizowane:

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Zdalne sterowanie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht