powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Fale radiowe (9350 views - Electrical Engineering)

Fale radiowe (promieniowanie radiowe) – fale elektromagnetyczne o częstotliwości 3 kHz – 3 THz (3·103 – 3·1012 Hz). Według literatury zachodniej zakres częstotliwości obejmuje fale od 3 Hz. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe. Według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady są to fale elektromagnetyczne o częstotliwości mniejszej niż 3000 GHz, rozchodzące się w przestrzeni bez pomocy sztucznego przewodnika. Źródła fal radiowych: naturalne: wyładowania atmosferyczne, zjawiska geologiczne we wnętrzu Ziemi, zorze polarne, gwiazdy, radiogalaktyki sztuczne zamierzone: nadajnik radiowy, zakłócenia/szumy: silniki komutatorowe, instalacje prądu przemiennego (50/60 Hz; 400 Hz), styczniki, komputery, kuchenka mikrofalowa, przetwornice zasilające, falowniki i regulatory tyrystorowe, piece indukcyjne i łukowe, spawarki, zapłon elektryczny (iskrowy) silników cieplnych, lampy wyładowcze, eksplozja nuklearna (impuls elektromagnetyczny).Ze względu na środowisko propagacji wyróżnia się: falę przyziemną (powierzchniową i nadziemną), falę troposferyczną, falę jonosferyczną, falę w przestrzeni kosmicznej.W zależności od długości fali radiowej jej propagacja zależy od różnorodnych zjawisk falowych np. dyfrakcji, refrakcji, odbicia, np. od jonosfery itp.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Fale radiowe

Fale radiowe

Fale radiowe (promieniowanie radiowe) – fale elektromagnetyczne o częstotliwości 3 kHz – 3 THz (3·103 – 3·1012 Hz). Według literatury zachodniej zakres częstotliwości obejmuje fale od 3 Hz. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe.

Według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady są to fale elektromagnetyczne o częstotliwości mniejszej niż 3000 GHz, rozchodzące się w przestrzeni bez pomocy sztucznego przewodnika[1].

Źródła fal radiowych:

Ze względu na środowisko propagacji wyróżnia się:

W zależności od długości fali radiowej jej propagacja zależy od różnorodnych zjawisk falowych np. dyfrakcji, refrakcji, odbicia, np. od jonosfery itp.

Pasma fal radiowych

Podział pasma radiowego
Nazwa fal Skrót Częstotliwość Długość Nazwa angielska Skrót angielski Uwagi
3-30 Hz 100 tys.-10 tys. km Extremely low frequency ELF
30-300 Hz 10 tys.-1 tys. km Super low frequency SLF
300-3000 Hz 1000-100 km Ultra low frequency ULF
fale myriametrowe, fale bardzo długie 3-30 kHz 100-10 km Very low frequency VLF
fale kilometrowe, fale długie , DF, D 30-300 kHz 10-1 km Low frequency LF
fale hektometrowe, fale średnie Śr, ŚF, Ś 300-3000 kHz 1000-100 m Medium frequency MF
fale dekametrowe, fale krótkie KF, KR, K 3-30 MHz 100-10 m High frequency HF
fale metrowe, fale ultrakrótkie UKF 30-300 MHz 10-1 m Very high frequency VHF
fale decymetrowe VKF 300-3000 MHz 1000-100 mm Ultra high frequency UHF mikrofale
fale centymetrowe 3-30 GHz 100-10 mm Super high frequency SHF
fale milimetrowe 30-300 GHz 10-1 mm Extremely high frequency EHF
fale submilimetrowe (fale terahercowe, promieniowanie terahercowe) 300-3000 GHz 1000-100 μm Tremendously high frequency THF

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Fale radiowe", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced