powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Technik (6405 views - Mechanical Engineering)

Technik (gr. technikos – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Technik

Technik

Technik (gr. technikos – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.

Zdobycie tytułu technika

By otrzymać tytuł technika w Polsce, należy spełnić następujące warunki:

Lista tytułów techników w Polsce

 1. Technik administracji
 2. Technik agrobiznesu
 3. Technik analityk
 4. Technik architektury krajobrazu
 5. Technik archiwista
 6. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 7. Technik awionik
 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 9. Technik budownictwa
 10. Technik budownictwa okrętowego
 11. Technik budownictwa wodnego
 12. Technik cyfrowych procesów graficznych
 13. Technik dentystyczny
 14. Technik drogownictwa
 15. Technik dróg i mostów kolejowych
 16. Technik ekonomista
 17. Technik eksploatacji portów i terminali lotniczych
 18. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 19. Technik elektronik
 20. Technik elektroradiolog
 21. Technik elektryk
 22. Technik energetyk
 23. Technik farmaceutyczny
 24. Fototechnik
 25. Technik garbarz
 26. Technik gazownictwa
 27. Technik geodeta
 28. Technik geolog
 29. Technik górnictwa odkrywkowego
 30. Technik górnictwa otworowego
 31. Technik górnictwa podziemnego
 32. Technik handlowiec
 33. Technik hodowca koni
 34. Technik hotelarstwa
 35. Technik hutnik
 36. Technik informatyk
 37. Technik inżynierii środowiska i melioracji
 38. Technik jeździectwa
 39. Technik kelner
 40. Technik księgarstwa
 41. Technik leśnik
 42. Technik logistyk
 43. Technik masażysta
 44. Technik mechanik
 45. Technik mechanik lotniczy
 46. Technik mechanik okrętowy
 47. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki
 48. Technik mechatronik
 49. Technik nawigator morski
 50. Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
 51. Technik obsługi turystycznej
 52. Technik obuwnik
 53. Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 54. Technik ochrony środowiska
 55. Technik odlewnik
 56. Technik ogrodnik
 57. Technik optyk
 58. Technik organizacji reklamy
 59. Technik ortopeda
 60. Technik papiernictwa
 61. Technik pojazdów samochodowych
 62. Technik pożarnictwa
 63. Technik prac biurowych
 64. Technik programista
 65. Technik przemysłu mody
 66. Technik przeróbki kopalin stałych
 67. Technik pszczelarz
 68. Technik rachunkowości
 69. Technik rolnik
 70. Technik rybactwa śródlądowego
 71. Technik rybołówstwa morskiego
 72. Technik spedytor
 73. Technik technologii ceramicznej
 74. Technik technologii chemicznej
 75. Technik technologii drewna
 76. Technik technologii szkła
 77. Technik technologii wyrobów skórzanych
 78. Technik technologii żywności
 79. Technik teleinformatyk
 80. Technik telekomunikacji
 81. Technik transportu kolejowego
 82. Technik tyfloinformatyk
 83. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 84. Technik urządzeń sanitarnych
 85. Technik usług fryzjerskich
 86. Technik usług kosmetycznych
 87. Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 88. Technik weterynarii
 89. Technik wiertnik
 90. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 91. Technik włókiennik
 92. Technik żeglugi śródlądowej
 93. Technik żywienia i gospodarstwa domowego
 1. O egzaminie (pol.). cke.edu.pl. [dostęp 2014-12-01].


This article uses material from the Wikipedia article "Technik", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD