powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Informatyka (12573 views - Computer)

Informatyka – dziedzina nauk ścisłych i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym metodami ich przetwarzania oraz technologiami wytwarzania układów je przetwarzających. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza jej podstaw teoretycznych.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Informatyka

Informatyka

Informatyka
Zobacz też: czasopismo „Informatyka”.

Informatyka – dziedzina nauk ścisłych i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym metodami ich przetwarzania oraz technologiami wytwarzania układów je przetwarzających.

Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza jej podstaw teoretycznych.

Nazewnictwo

Określenie informatyka ma swój odpowiednik w języku angielskim: computer science – dosłownie: nauka o komputerze – co może być mylące i dlatego jest krytykowane w środowiskach akademickich i informatycznych[1].

W języku polskim termin ten zaproponował w październiku 1968 Romuald Marczyński (w Zakopanem, na ogólnopolskiej konferencji poświęconej maszynom matematycznym), na wzór francuskiego informatique i niemieckiego Informatik.

Przegląd dyscyplin

Współczesna informatyka jest obecnie bardzo szeroką dziedziną. Stanowi dyscyplinę naukową (jak fizyka czy chemia), a także jest mocno powiązana z działalnością gospodarczą i wieloma innymi aspektami życia.

Bardziej znane i popularne działy informatyki to przede wszystkim (kolejność alfabetyczna):

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Informatyka", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Computer

Computer, Hardware, Software