powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Oś (część maszyny) (11018 views - Mechanism & Kinematics)

Oś – element mechanizmu lub maszyny, służący utrzymaniu w określonym położeniu osadzonych na tej osi wirujących elementów, najczęściej kół, oraz do przenoszenia na podpory sił działających na te elementy. Oś nie przenosi momentu obrotowego, przeciwnie niż wał.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Oś (część maszyny)

Oś (część maszyny)

– element mechanizmu lub maszyny, służący utrzymaniu w określonym położeniu osadzonych na tej osi wirujących elementów, najczęściej kół, oraz do przenoszenia na podpory sił działających na te elementy. Oś nie przenosi momentu obrotowego, przeciwnie niż wał[1].

Rodzaje osi

  • stała – gdy wirujące elementy osadzone są na nieruchomej osi za pomocą łożysk
  • obrotowa – gdy elementy osadzone na stałe na osi wirują razem z nią, natomiast łożyska znajdują się na podporach osi[1]

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Oś (część maszyny)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanism & Kinematics

3D,Geneva double,mechanism,kinematics,rotation,translation