powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Dok (6547 views - Transportation - Air Water Earth)

Dok – basen portowy lub pływająca konstrukcja, które zapewniają utrzymanie położenia statku wodnego w pionie i na stałym poziomie, niezależnie od otaczających wód akwenowych. Pojęcia doku używa się w trzech znaczeniach: dok portowy – jest to basen portowy z wodoszczelnymi wrotami, w którym statek wodny jest utrzymywany na wodzie na stałej wysokości względem nabrzeża niezależnie od aktualnej wysokości pływu morskiego. Zastosowanie – bieżąca obsługa zacumowanej jednostki, dok pływający – jest to konstrukcja pływająca, czasowo zanurzalna, służąca do wynoszenia statku wodnego w całości ponad powierzchnię wody. Zastosowanie – przegląd lub remont podwodnej części jednostki, suchy dok – jest to basen portowy z wodoszczelnymi wrotami oraz urządzeniami wypompowującymi z jego wnętrza wodę, umożliwiający osadzenie na jego dnie jednostki. Zastosowanie – budowa kadłuba nowej jednostki, albo przegląd lub remont podwodnej części jednostki już eksploatowanej.Jako dok określa się też element konstrukcji jednostek pływających, przede wszystkim niektórych okrętów desantowych, umożliwiający wpływanie i wypływanie mniejszych jednostek (np. barek desantowych) oraz ich transport po wypompowaniu wody.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Dok

Dok

Dokbasen portowy lub pływająca konstrukcja, które zapewniają utrzymanie położenia statku wodnego w pionie i na stałym poziomie, niezależnie od otaczających wód akwenowych. Pojęcia doku używa się w trzech znaczeniach:

  • dok portowy – jest to basen portowy z wodoszczelnymi wrotami, w którym statek wodny jest utrzymywany na wodzie na stałej wysokości względem nabrzeża niezależnie od aktualnej wysokości pływu morskiego. Zastosowanie – bieżąca obsługa zacumowanej jednostki,
  • dok pływający – jest to konstrukcja pływająca, czasowo zanurzalna, służąca do wynoszenia statku wodnego w całości ponad powierzchnię wody. Zastosowanie – przegląd lub remont podwodnej części jednostki,
  • suchy dok – jest to basen portowy z wodoszczelnymi wrotami oraz urządzeniami wypompowującymi z jego wnętrza wodę, umożliwiający osadzenie na jego dnie jednostki. Zastosowanie – budowa kadłuba nowej jednostki, albo przegląd lub remont podwodnej części jednostki już eksploatowanej.

Jako dok określa się też element konstrukcji jednostek pływających, przede wszystkim niektórych okrętów desantowych, umożliwiający wpływanie i wypływanie mniejszych jednostek (np. barek desantowych) oraz ich transport po wypompowaniu wody.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Dok", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht