powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pojazd (6384 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Pojazd – urządzenie do transportu ludzi lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się w wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki (statek wodny, statek powietrzny, statek kosmiczny). Art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym definiuje pojazd jako środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Pojazdy można podzielić na (niektóre z podkategorii krzyżują się nawzajem): pojazdy lądowe: pojazdy kołowe pojazdy szynowe pojazdy gąsienicowe pojazdy półgąsienicowe pojazdy ślimakowe pojazdy płozowe pojazdy na poduszce magnetycznej pojazdy ziemno-wodne amfibie poduszkowce pojazdy kosmiczne pojazdy podwodneInne szczegółowe rodzaje pojazdów: pojazdy mechaniczne pojazdy samochodowe pojazdy uprzywilejowane pojazdy specjalne pojazdy zabytkowe pojazdy zaprzęgowe pojazdy samowyładowcze pojazdy asenizacyjne pojazd użytkowy pojazdy zasilane gazem ziemnymprzyczepa pojazd członowy kareta dyliżans tramwaj lokomotywa wagon pojazdy spalinowe pojazdy konne pojazdy elektryczne
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Pojazd

Pojazd


Pojazd – urządzenie do transportu ludzi lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się w wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki (statek wodny, statek powietrzny, statek kosmiczny).

Art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym definiuje pojazd jako środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane[1].

Pojazdy można podzielić na (niektóre z podkategorii krzyżują się nawzajem):

Inne szczegółowe rodzaje pojazdów:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 31 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990).


This article uses material from the Wikipedia article "Pojazd", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus