powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Publiczny system wypożyczania rowerów (8661 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Publiczny system wypożyczania rowerów (ang. bike-sharing, bike-sharing system) – system samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych w miastach. Stosowany jest zwykle w dużych aglomeracjach miejskich do poruszania się na bliskie odległości. Promowany w miastach dla zmniejszenia zatorów w ulicznym ruchu samochodowym, ograniczania emisji spalin i poprawy zdrowia mieszkańców. Eliminuje niektóre wady roweru prywatnego, np. narażenie na kradzież i wysokie koszty zakupu oraz użytkowania.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Publiczny system wypożyczania rowerów

Publiczny system wypożyczania rowerów

Publiczny system wypożyczania rowerów (ang. bike-sharing, bike-sharing system[1][2]) – system samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych w miastach[2].

Stosowany jest zwykle w dużych aglomeracjach miejskich do poruszania się na bliskie odległości. Promowany w miastach dla zmniejszenia zatorów w ulicznym ruchu samochodowym, ograniczania emisji spalin i poprawy zdrowia mieszkańców. Eliminuje niektóre wady roweru prywatnego, np. narażenie na kradzież i wysokie koszty zakupu oraz użytkowania[2].

Rowery publiczne w Polsce

Wypożyczalnie rowerów

W 2016 roku działało kilkanaście systemów wypożyczalni rowerów miejskich[3], w roku 2017 lista systemów rowerów publicznych w Polsce liczyła kilkadziesiąt pozycji.


Statystyka

Statystyki systemów rowerów miejskich w Polsce 2015[4]:


  1. bike-sharing. Diki.pl. [dostęp 2017-08-11].
  2. a b c Słownik pojęć Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). W: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [on-line]. mib.gov.pl. s. 3. [dostęp 2017-03-21].
  3. Rower Miejski - wypożyczalnia rowerów (pol.). wrower.pl.
  4. Rowery miejskie nie wszędzie "chwyciły". Nawet Warszawa powinna poprawić statystyki - Gospodarka komunalna, www.portalsamorzadowy.pl [dostęp 2018-06-13] (pol.).


This article uses material from the Wikipedia article "Publiczny system wypożyczania rowerów", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus