powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Wypożyczalnia rowerów (4647 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Wypożyczalnia rowerów – punkt usługowy oferujący na zasadzie czasowego wypożyczenia za kaucją, po określonej cenie, pojazdy rowerowe, takie jak rower tradycyjny, tandem, rower transportowy czy riksza. Szczególnie popularne w rozwiniętych krajach zachodnich, takich jak: Holandia, Belgia, kraje skandynawskie, Niemcy, Hiszpania, Włochy.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Wypożyczalnia rowerów

Wypożyczalnia rowerów

Wypożyczalnia rowerów – punkt usługowy oferujący na zasadzie czasowego wypożyczenia za kaucją, po określonej cenie, pojazdy rowerowe, takie jak rower tradycyjny, tandem, rower transportowy czy riksza. Szczególnie popularne w rozwiniętych krajach zachodnich, takich jak: Holandia, Belgia, kraje skandynawskie, Niemcy, Hiszpania, Włochy.

Rodzaje wypożyczalni

  • Komercyjne – stanowiące własność prywatną i działające na zasadzie maksymalizacji zysków; wyposażenie stanowią zazwyczaj zwykłe rowery dostępne w handlu, odpowiednio trwale oznakowane i ubezpieczone na wypadek kradzieży.
  • Niekomercyjne, typu non-profit – tworzą publiczny system wypożyczania rowerów, często zarządzane są przez jednostki podległe władzom publicznym, działające na zasadzie zrównoważenia transportu miejskiego, odciążenia komunikacji publicznej i samochodowej, powodującej zatłoczenie miast, w obrębie większego systemu transportu. Próby wprowadzenia tego typu rozwiązań kończyły się czasem niepowodzeniem, rowery traktowane były jako łatwy łup, a więc niszczone i rozkradane (tak było w przypadku pierwszego tego typu wypożyczalni White bicycle w Amsterdamie), jednak coraz więcej miast wprowadza sieci bezobsługowych wypożyczalni (zob. np. listę systemów rowerów publicznych w Polsce). Przez analogię do transportu publicznego stosuje się określenie „rowery publiczne”[1][2].

Zalety systemu

Wypożyczalnie rowerów stanowią element uzupełnienia sieci komunikacyjno-transportowej miast. Współgrają z transportem kolejowym oraz masowym transportem miejskim. Mogą spełniać ważną rolę w odciążeniu ruchu samochodowego; przyczyniają się, poprzez masowe wykorzystanie roweru, do spadku niekorzystnych zjawisk towarzyszących transportowi samochodowemu takimi jak zanieczyszczenia, hałas, drgania gruntu.

Wypożyczalnie rowerów zwiększają ofertę turystyczną miejsc, w których są usytuowane – odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na aktywny wypoczynek mieszkańców miast oraz turystów. Pozwalają też na znaczne zwiększenie zasięgu dotarcia pieszych turystów – z kilku do kilkunastu/kilkudziesięciu kilometrów.This article uses material from the Wikipedia article "Wypożyczalnia rowerów", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus