powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Rzutnik przeźroczy (6806 views - Electronics & PCB Engineering)

Rzutnik przeźroczy, diaskop lub krótko rzutnik – urządzenie projekcyjne służące do wyświetlania przeźroczy (diapozytywów) na ścianie lub odpowiednim ekranie projekcyjnym. Rzutnik umożliwia prezentację w powiększeniu przezroczy oświetlonych światłem przechodzącym. Wykorzystując rzutnik tworzono całe diaporamy. Ma on zastosowanie jako sprzęt dydaktyczny, lecz ze względu na coraz powszechniejsze użycie aparatów cyfrowych jest najczęściej wypierany przez projektory komputerowe, umożliwiające rzucanie na ścianę obrazów nieruchomych lub ruchomych bezpośrednio z aparatów cyfrowych, komputerów lub innych urządzeń (np. tabletów) w zastępstwie wyświetlania generowanego przez nie obrazu na monitorze komputerowym.
Go to Article

Rzutnik przeźroczy

Rzutnik przeźroczy

Rzutnik przeźroczy

Rzutnik przeźroczy, diaskop lub krótko rzutnik – urządzenie projekcyjne służące do wyświetlania przeźroczy (diapozytywów) na ścianie lub odpowiednim ekranie projekcyjnym. Rzutnik umożliwia prezentację w powiększeniu przezroczy oświetlonych światłem przechodzącym. Wykorzystując rzutnik tworzono całe diaporamy.

Ma on zastosowanie jako sprzęt dydaktyczny, lecz ze względu na coraz powszechniejsze użycie aparatów cyfrowych jest najczęściej wypierany przez projektory komputerowe, umożliwiające rzucanie na ścianę obrazów nieruchomych lub ruchomych bezpośrednio z aparatów cyfrowych, komputerów lub innych urządzeń (np. tabletów) w zastępstwie wyświetlania generowanego przez nie obrazu na monitorze komputerowym.

Inne typy projektorów obrazów statycznych

W zależności od drogi światła i sposobu tworzenia obrazu rozróżnia się kilka typów projektorów:

  • Projektory wykorzystujące światło przechodzące (światło przenika przez materiały zawierające obraz) – diaskop.
  • Projektory wykorzystujące światło odbite (światło odbija się od materiałów zawierających obraz) – episkop.
  • Projektory wykorzystujące światło odbite od wirujących luster.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Rzutnik przeźroczy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics