powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Rozdzielnica elektryczna (9454 views - Electrical Engineering)

Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do: łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji (np. wyłącznik) najczęściej w połączeniu z urządzeniami sterowniczymi (np. stycznik, przekaźnik) ochronnymi (np. bezpiecznik elektryczny, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik różnicowoprądowy, ogranicznik przepięć) pomiarowymi (np. przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej) i regulacyjnymi (np. regulator, sterownik PLC, komputer przemysłowy z systemem wbudowanym).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do:

Rozdzielnice niskiego napięcia

a) Podział rozdzielnic pod względem zasady konstrukcji:

 • rozdzielnice tablicowe – na niewielkie prądy – do ok. 100-150A, stosowane w budynkach nieprzemysłowych, tj. budynkach mieszkalnych, sklepach, szkołach itp.
 • rozdzielnice skrzynkowe – na znacznie większe prądy, główne zalety to: niewielkie wymiary, łatwość montażu, duża odporność na działanie środowiska i na uszkodzenia mechaniczne oraz możliwość stosowania ich w pomieszczeniach zamkniętych
 • rozdzielnice szafowe – na najwyższe prądy – od kilkuset do kilku tysięcy amperów. Wyróżnia się rozdzielnice szafowe jednoprzedziałowe oraz wieloprzedziałowe.

b) Podział w zależności od funkcji e elektroenergetycznej sieci rozdzielczej:

 • Rozdzielnice oddziałowe główne i podrozdzielnice
 • Rozdzielnice manewrowo-stycznikowe (szafy stycznikowo-rozdzielcze)
 • Rozdzielnice siłowe
 • Rozdzielnice oświetlenia itd.

c) Podział w zależności od miejsca zainstalowania (odporności na wpływy środowiska):

 • Rozdzielnice wnętrzowe
 • Rozdzielnice napowietrzne

d) Podział w zależności od możliwości przemieszczania:

 • Rozdzielnice stacjonarne
 • Rozdzielnice ruchome (przenośne, przesuwne itd.)

e) Podział w zależności od sposobu zainstalowania:

 • Rozdzielnice naścienne
 • Rozdzielnice przyścienne
 • Rozdzielnice wolnostojące

f) Podział w zależności od dostępu i możliwości obsługi:

 • Rozdzielnice z obsługą jednostronną
 • Rozdzielnice z obsługą dwustronną

g) Podział w zależności od sposobu montażu podstawowych aparatów elektrycznych w głównym torze prądowym pola rozdzielnicy:

 • Rozdzielnice jednoczłonowe (aparatura zamontowana na stałe)
 • Rozdzielnice dwuczłonowe (np. szufladowe, wózkowe, wtykowe)

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Rozdzielnica elektryczna", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced