powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Światowy Dzień Krwiodawcy (8077 views - Day Of)

Światowy Dzień Krwiodawcy, ang. World Blood Donor Day – święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone corocznie 14 czerwca w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. Hasłem obchodów 2012 było: Każdy dawca krwi jest bohaterem.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy
Dzień 14 czerwca
Kraje  ONZ
Typ święta międzynarodowe
Znaczenie wyraz szacunku dla dawców krwi
Symbole

kropla krwi

Podobne święta Dzień Dawcy Szpiku

Światowy Dzień Krwiodawcy, ang. World Blood Donor Day – święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone corocznie 14 czerwca w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Hasłem obchodów 2012 było: Każdy dawca krwi jest bohaterem.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Światowy Dzień Krwiodawcy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday