powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Bank krwi (6148 views - Medical & Health)

Bank krwi – instytucja, której zadaniem jest: zbieranie, przechowywanie lub przetwarzanie krwi, w taki sposób by mogła być użyta do transfuzji i do innych celów. Krew jest przechowywana w specjalnych szafach chłodniczych. Krew pełna oraz koncentrat krwinek czerwonych może być przechowywany w temperaturze od +2 do +6 °C. Temperatura przechowywania świeżo mrożonego osocza powinna wynosić poniżej –18 °C (zalecana –30 °C).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Bank krwi

Bank krwi

Bank krwi – instytucja, której zadaniem jest: zbieranie, przechowywanie lub przetwarzanie krwi, w taki sposób by mogła być użyta do transfuzji i do innych celów. Krew jest przechowywana w specjalnych szafach chłodniczych. Krew pełna oraz koncentrat krwinek czerwonych może być przechowywany w temperaturze od +2 do +6 °C[1]. Temperatura przechowywania świeżo mrożonego osocza powinna wynosić poniżej –18 °C (zalecana –30 °C)[2].

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Bank krwi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical