powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Wlew dożylny (9935 views - Medical & Health)

Wlew dożylny, infuzja dożylna, skrót i.v. (od łac. in venam), potocznie kroplówka – podawanie płynów bezpośrednio do żyły w sposób stały lub okresowy. Jest to najszybsza droga rozprowadzenia w organizmie płynów lub leków. Niektóre substancje (w tym krew podczas transfuzji) mogą być wprowadzane do ustroju tylko dożylnie. Najczęstsza metoda wlewu polega na umieszczeniu w żyle cewnika, za pomocą tak zwanego wenflonu (najczęściej w kończynach górnych, rzadko w dolnych), połączonego z pojemnikiem umieszczonym nad pacjentem tak, aby możliwy był swobodny spływ cieczy (natężenie jej przepływu reguluje się zwykle pokrętłem). Innym rozwiązaniem jest podawanie płynu do jednej z centralnych żył (tak zwane wkłucie centralne), przy czym istnieje tu większe ryzyko krwawienia oraz innych poważnych powikłań (na przykład odmy opłucnowej). Możliwe jest też dokonanie wkłucia w mniejszej żyle a następnie przesuwanie cewnika aż do osiągnięcia żyły głównej (sprawdzenie właściwego położenia końcówki cewnika dokonuje się rentgenograficznie). Ważne jest, by płyny infuzyjne były zawsze sterylne, gdyż w przeciwnym razie istnieje ryzyko infekcji.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Wlew dożylny

Wlew dożylny

Wlew dożylny, infuzja dożylna, skrót i.v. (od łac. in venam), potocznie kroplówka – podawanie płynów bezpośrednio do żyły w sposób stały lub okresowy. Jest to najszybsza droga rozprowadzenia w organizmie płynów lub leków. Niektóre substancje (w tym krew podczas transfuzji) mogą być wprowadzane do ustroju tylko dożylnie.

Najczęstsza metoda wlewu polega na umieszczeniu w żyle cewnika, za pomocą tak zwanego wenflonu (najczęściej w kończynach górnych, rzadko w dolnych), połączonego z pojemnikiem umieszczonym nad pacjentem tak, aby możliwy był swobodny spływ cieczy (natężenie jej przepływu reguluje się zwykle pokrętłem).

Innym rozwiązaniem jest podawanie płynu do jednej z centralnych żył (tak zwane wkłucie centralne), przy czym istnieje tu większe ryzyko krwawienia oraz innych poważnych powikłań (na przykład odmy opłucnowej). Możliwe jest też dokonanie wkłucia w mniejszej żyle a następnie przesuwanie cewnika aż do osiągnięcia żyły głównej (sprawdzenie właściwego położenia końcówki cewnika dokonuje się rentgenograficznie).

Ważne jest, by płyny infuzyjne były zawsze sterylne, gdyż w przeciwnym razie istnieje ryzyko infekcji.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Wlew dożylny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical