powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą (7948 views - Day Of)

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą – ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 roku (rezolucja 49/115). Na dzień obchodów wyznaczono 17 czerwca.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
Dzień 17 czerwca
Kraje  ONZ
Typ święta międzynarodowe
Upamiętnia suszę na przełomie lat 60. i 70. w Afryce Subsaharyjskiej
Znaczenie zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą
Podobne święta Światowy Dzień Środowiska, Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą – ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 roku (rezolucja 49/115). Na dzień obchodów wyznaczono 17 czerwca.

Historia

Na przełomie lat 60. i 70. w Afryce Subsaharyjskiej[1] wystąpiła susza, która pochłonęła ponad 200 tysięcy ludzi i miliony zwierząt.
W 1977 roku, na Konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Pustynnienia (United Nations Conference on Desertification, UNCOD) w Nairobi, po raz pierwszy uznano proces rozprzestrzeniana się obszarów pustynnych, jako problem światowy oraz przyjęto plan działań do walki z pustynnieniem[2]. Rok 2006 Zgromadzenie Ogólne ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Pustyń i Pustynnienia[3]

Obchody

Celem obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce.
Konwencja została przyjęta w Paryżu 17 czerwca 1994[2], i podpisana tamże 14 października, w imieniu Wspólnoty Europejskiej[4]. Polska przyjęła Konwencję 17 listopada 2001 roku[2].

  1. Afryka Subsaharyjska - Kampania społeczna ONZ
  2. a b c Pustynnienie - wcześniejsze działania na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie (UNIC warsaw)
  3. Środowisko Naturalne a Rozwój (Międzynarodowy Rok Pustyń i Pustynnienia)
  4. Decyzja Rady Europy z 9 marca 1998 (98/216/WE) - Międzynarodowa Konwencja w sprawie walki z pustynnieniem - EUR-Lex

Linki zewnętrzneThis article uses material from the Wikipedia article "Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday