powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Wywoływanie (6770 views - Consumer products)

Wywoływanie materiałów fotograficznych (błon i papierów) – proces fotograficzny, którego zasadniczym etapem jest reakcja chemiczna, w wyniku której przetwarzane są naświetlone obszary substancji światłoczułej. W ten sposób obraz utajony przekształca się w negatywowy obraz jawny. Wywoływanie przeprowadza się najczęściej przy użyciu kąpieli w roztworze wywoływacza. Większość materiałów fotograficznych musi być następnie poddanych utrwalaniu. Obrazy pozytywowe otrzymywane są poprzez dwukrotne wywoływanie, przedzielone usunięciem produktów pierwszego wywoływania i naświetlaniem (lub chemicznym odpowiednikiem tego procesu) pozostałej substancji światłoczułej. W przypadku fotografii srebrowej proces wywoływania polega na redukcji naświetlonych kryształków halogenków srebra do koloidalnego metalicznego srebra. Wiele wywoływaczy umożliwia przekształcenie także nienaświetlonych ziaren halogenków, jednak znacznie szybciej redukowane są kryształki naświetlone, a proces wywoływania zostaje zakończony zanim nastąpi redukcja materiału nienaświetlonego.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Wywoływanie

Wywoływanie

Wywoływanie materiałów fotograficznych (błon i papierów) – proces fotograficzny, którego zasadniczym etapem jest reakcja chemiczna, w wyniku której przetwarzane są naświetlone obszary substancji światłoczułej. W ten sposób obraz utajony przekształca się w negatywowy obraz jawny. Wywoływanie przeprowadza się najczęściej przy użyciu kąpieli w roztworze wywoływacza. Większość materiałów fotograficznych musi być następnie poddanych utrwalaniu.

Obrazy pozytywowe otrzymywane są poprzez dwukrotne wywoływanie, przedzielone usunięciem produktów pierwszego wywoływania i naświetlaniem (lub chemicznym odpowiednikiem tego procesu) pozostałej substancji światłoczułej.

W przypadku fotografii srebrowej proces wywoływania polega na redukcji naświetlonych kryształków halogenków srebra do koloidalnego metalicznego srebra. Wiele wywoływaczy umożliwia przekształcenie także nienaświetlonych ziaren halogenków, jednak znacznie szybciej redukowane są kryształki naświetlone, a proces wywoływania zostaje zakończony zanim nastąpi redukcja materiału nienaświetlonego.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Wywoływanie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library