powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Panel krosowniczy (5475 views - Electronics & PCB Engineering)

Panel krosowniczy, panel krosowy, panel rozdzielczy, krosownica (ang. patch panel) – pasywny element sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, montowany najczęściej w szafach rackowych, składający się z szeregu (najczęściej 12, 16, 24 lub 48) gniazd na wtyk 8P8C. Stanowi on zakończenie okablowania strukturalnego. Z tyłu, na stałe, przyłączane są do niego przewody prowadzące do gniazdek 8P8C rozmieszczonych w całym budynku. Z przodu, przy pomocy kabli krosowych, gniazda te (a przez to i urządzenia będące na drugim końcu kabla) przyłączane są najczęściej do aktywnych urządzeń sieciowych, takich jak switche czy routery. Panel krosowniczy to ważny element sieci strukturalnej, a jego zastosowanie ułatwia zarządzaniem architekturą sieci komputerowej i telekomunikacyjnej.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Panel krosowniczy

Panel krosowniczy

Panel krosowniczy, panel krosowy, panel rozdzielczy, krosownica (ang. patch panel) – pasywny element sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, montowany najczęściej w szafach rackowych, składający się z szeregu (najczęściej 12, 16, 24 lub 48) gniazd na wtyk 8P8C.

Stanowi on zakończenie okablowania strukturalnego. Z tyłu, na stałe, przyłączane są do niego przewody prowadzące do gniazdek 8P8C rozmieszczonych w całym budynku. Z przodu, przy pomocy kabli krosowych, gniazda te (a przez to i urządzenia będące na drugim końcu kabla) przyłączane są najczęściej do aktywnych urządzeń sieciowych, takich jak switche czy routery.

Panel krosowniczy to ważny element sieci strukturalnej, a jego zastosowanie ułatwia zarządzaniem architekturą sieci komputerowej i telekomunikacyjnej.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Panel krosowniczy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics