powered by CADENAS

Social Share

HoReCa (3661 views - Foodservice / Horeca)

HORECA – (czyt. Horeka/Horeca) – łączne określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café), używane fachowo w krajach Beneluksu, spotykana także w innych krajach. W raporcie UE dotyczącym konkurencyjności turystyki z 2009 r. do branży zaliczono działalność hoteli (w tym i pozostałych baz noclegowych), restauracji, barów, kantyn oraz firm kateringowych.
Go to Article

HoReCa

HoReCa

HORECA – (czyt. Horeka/Horeca[1]) – łączne określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Ca)[2], używane fachowo w krajach Beneluksu[3], spotykana także w innych krajach[4][5].

W raporcie UE dotyczącym konkurencyjności turystyki z 2009 r.[6] do branży zaliczono działalność hoteli (w tym i pozostałych baz noclegowych), restauracji, barów, kantyn oraz firm kateringowych[7].

Analiza UE

Według raportu Europejskiego Urzędu Statystycznego z 2004 w branży HORECA pracowało ponad 7,8 miliona osób w EU-25 (wraz z Islandią, Norwegią i Szwajcarią). Sektor charakteryzuje się młodym wiekiem zatrudnienia (48% pracowników poniżej 35 roku życia) oraz dużym odsetkiem zatrudnienia tymczasowego (26% pośród całego sektora prac dorywczych). Najwyższy odsetek zatrudnionych młodych osób zanotowano w Holandii (67% ogółu zatrudnionych w sektorze), najmniejszy zaś na Cyprze (32%). Ponadto ponad połowę zatrudnionych (54,1%) stanowiły kobiety[8].

W raporcie z 2009 roku sporządzonym dla UE[6] podkreślono znaczenie turystyki kulturowej jako jednego z najszybciej obecnie rozwijających się rynków. Stwierdzono jednak specyficzne problemy HORECA – dużą sezonowość branży, trudne warunki pracy, a także znacznie niższe zarobki w stosunku do innych branż usługowych.This article uses material from the Wikipedia article "HoReCa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Foodservice / Horeca

FCSI, HKI, EFCEBIM, food services, food equipement, hotel, recreation, catering, kitchen appliances, dining, cooking, baking, furniture, oven, cafeterias, hospital