powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Çatışma (6475 views - History & Epochal Times)

Çatışma, çarpışma ya da müsademe; iki grubun birbiri ile yaralama, öldürme veya etkisiz hâle getirme amacıyla yaptığı silahlı mücadele. Büyük kapsamlı çatışmalar muharebeleri meydana getirirler. Çarpışma sözcüğü askeri terminolojide zaman zaman öncü ya da nispeten küçük birliklerin yaptığı ufak çatışmalar için kullanılır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Çatışma

Çatışma

Çatışma, çarpışma ya da müsademe[1]; iki grubun birbiri ile yaralama, öldürme veya etkisiz hâle getirme amacıyla yaptığı silahlı mücadele. Büyük kapsamlı çatışmalar muharebeleri meydana getirirler. Çarpışma sözcüğü askeri terminolojide zaman zaman öncü ya da nispeten küçük birliklerin yaptığı ufak çatışmalar için kullanılır.[1]

Kaynakça

  1. ^ a b "çarpışma." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim:


This article uses material from the Wikipedia article "Çatışma", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age