powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Karakter (bilişim) (10790 views - Computer)

Karakter, bilişimde harf, rakam, noktalama işareti ve bâzı özel işaretleri sembolize eden simgelerden her birine verilen addır. Karakterler, bilişimde karakter setlerinin elemanlarıdırlar. Bu karakter setleri, pratikte bilgisayarlarda kullanılır. Bilinen örnekler ASCII ya da Unicode kodlarıdır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Karakter (bilişim)

Karakter (bilişim)

Computer

Computer, Hardware, Software