powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Karikatür bandı (8622 views - Entertainment)

Karikatür bandı, genellikle ufkî şekilde yan yana bitişik olarak dizilmiş kutular içine çizilen ve kronolojik olaylar silsilesini izleyen, geniş kitlelere erişmek üzere çizilmiş, karikatür şeklinde öykü. Konuşmalar çoğunlukla "konuşma balonu" denen eliptik şekillerin içine yerleştirilir veya çizimlerin altına ilave edilir. Karikatür bantlarına çoğunlukla gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda rastlanır. Genellikle esprili veya düşündürücü günübirlik öyküler hâlindedir ve çoğunlukla belirli bir ana karakterin onun yakınındaki kimselerin yaşamını konu alır. Küçük bir kitap hâline getirilmiş ve çoğunlukla süper kahramanların maceralarını konu eden bu türden eserlere "çizgi roman" denir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Karikatür bandı

Karikatür bandı

Karikatür bandı, genellikle ufkî şekilde yan yana bitişik olarak dizilmiş kutular içine çizilen ve kronolojik olaylar silsilesini izleyen, geniş kitlelere erişmek üzere çizilmiş, karikatür şeklinde öykü. Konuşmalar çoğunlukla "konuşma balonu" denen eliptik şekillerin içine yerleştirilir veya çizimlerin altına ilave edilir.

Karikatür bantlarına çoğunlukla gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda rastlanır. Genellikle esprili veya düşündürücü günübirlik öyküler hâlindedir ve çoğunlukla belirli bir ana karakterin onun yakınındaki kimselerin yaşamını konu alır. Küçük bir kitap hâline getirilmiş ve çoğunlukla süper kahramanların maceralarını konu eden bu türden eserlere "çizgi roman" denir.This article uses material from the Wikipedia article "Karikatür bandı", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Entertainment

Entertainment