powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Evcilleştirme (9712 views - Animals)

Evcilleştirme bir hayvan ya da bitki topluluğunun seçme yöntemi ile başka bir hayvan ya da bitkinin kontrolüne alıştırılması işlemidir. İnsanlar bu toplulukları çeşitli sebeplerden kendi gözetimleri altına almışlardır: yiyecek üretme, ticari değere sahip ürünler için (yün, pamuk, ipek gibi), çeşitli işlerde kullanmak amacı ile (taşımacılık veya güvenlik), kendilerini ya da başka hayvanları korumak için veya ev hayvanı ya da süs bitkisi olarak kullanmak içindir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Evcilleştirme

Evcilleştirme

Evcilleştirme

Evcilleştirme bir hayvan ya da bitki topluluğunun seçme yöntemi ile başka bir hayvan ya da bitkinin kontrolüne alıştırılması işlemidir. İnsanlar bu toplulukları çeşitli sebeplerden kendi gözetimleri altına almışlardır: yiyecek üretme, ticari değere sahip ürünler için (yün, pamuk, ipek gibi), çeşitli işlerde kullanmak amacı ile (taşımacılık veya güvenlik), kendilerini ya da başka hayvanları korumak için veya ev hayvanı ya da süs bitkisi olarak kullanmak içindir.This article uses material from the Wikipedia article "Evcilleştirme", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animals

3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus