powered by CADENAS

Social Share

Kazan (termodinamik) (13822 views - Interior Design)

Kazan, yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran bir basınçlı kaptır.
Go to Article

Kazan (termodinamik)

Kazan (termodinamik)

Kazan, yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran bir basınçlı kaptır.

Çalışma prensibi

Yakıt yanma odası(ocak) adı verilen kapalı bölümde bir katı yakıt (kömür, odun v.b.) veya sıvı-gaz yakacağı (motorin, dogalgaz, fuel-oil v.b.) brülör vasıtası ile yakılır. Sistemde kullanılan akışkan, yanma odasında ışınım ve taşınım yoluyla, kazanın konveksiyon yüzeyi denilen diğer kısımlarında ise sadece taşınım yoluyla ısıtılır. Isıtılan ya da buharlaştırılan akışkan çeşitli proses ya da ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere kazanı terk eder.

Kazan çeşitleri

Kazanlar değişik kriterlere göre sınıflandırılırlar. Bunlardan başlıcaları:

 • Kullanılan Akışkanın Özelliklerine Göre:
 1. Sıcak Su Kazanları
 2. Kızgın Su Kazanları
 3. Kızgın Yağ Kazanları
 4. Buhar Kazanları
 • Yapılışlarına göre kazanlar
 1. Döküm kazanları
 2. Çelik kazanlar
 • Yakıt cinslerine göre 3'e ayrılır.
 1. Katı yakıtlı kazanlar: Kazanda üretilecek enerjiyi katı yakıtların yakılması sonucu üreten kazanlardır.
  1. Kömür
  2. Odun, Talaş
  3. Fındık kabuğu, pirina vb. yakıtlar
 2. Sıvı yakıtlı kazanlar: Kazanda üretilecek enerjiyi sıvı yakıtların yakılması sonucu üreten kazanlardır.
  1. Fuel oil
  2. Motorin (Mazot)
  3. Gaz yağı
 3. Gaz yakıtlı kazanlar: Kazanda üretilecek enerjiyi gaz yakıtların yakılması sonucu üreten kazanlardır.
  1. LPG
  2. Doğal gaz
  3. Biyogaz
  4. Hava gazı
  5. Jenerator gazı


This article uses material from the Wikipedia article "Kazan (termodinamik)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art