powered by CADENAS

Social Share

Triyak (5214 views - Electronics & PCB Engineering)

Triyak, iç yapısında ters bağlı kristaller bulunan tristörün daha gelişmiş yapısına sahip anahtarlama elemanıdır. Güç elektroniğinde sıkça kullanılır. İki yönde de akım geçirme özelliğine sahiptir. Üç bacağı vardır ve iki adet tristörün ters-paralel bağlanmış halidir. 2 adet anot ve bir adet tetikleme ucu bulunmaktadır. Hem AC hem de DC gerilimlerde çalışabilir.
Go to Article

Triyak

Triyak

Triyak

Triyak, iç yapısında ters bağlı kristaller bulunan tristörün daha gelişmiş yapısına sahip anahtarlama elemanıdır. Güç elektroniğinde sıkça kullanılır. İki yönde de akım geçirme özelliğine sahiptir. Üç bacağı vardır ve iki adet tristörün ters-paralel bağlanmış halidir. 2 adet anot ve bir adet tetikleme ucu bulunmaktadır. Hem AC hem de DC gerilimlerde çalışabilir.This article uses material from the Wikipedia article "Triyak", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics