powered by CADENAS

Social Share

Klavye (müzik) (13525 views - Music)

Klavye Bazı müzik aletleri ve cihazlarında bulunan, çoğunlukla kaldıraç mekanizmasına sahip tuşlardan oluşan takım. Klavye aynı zamanda klavyeye sahip elektronik müzik cihazları için de kullanılan genel bir terimdir veya Parmakla basılan tuşlara bağlı olarak, sabit bir eksen üzerinde hareket eden kollardan oluşan mekanizma. Klavyeler kendi aralarında mekanik yapı, malzeme, tuş ölçüsü ve sayısı açısından farklılıklar gösterseler de benzer bir görünüm taşırlar. Piyano, elektronik piyano, klavsen, kilise orgu, akordiyon ve melodika klavyeli müzik aletlerinden bazılarıdır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Klavye (müzik)

Klavye (müzik)

Klavye Bazı müzik aletleri ve cihazlarında bulunan, çoğunlukla kaldıraç mekanizmasına sahip tuşlardan oluşan takım. Klavye aynı zamanda klavyeye sahip elektronik müzik cihazları için de kullanılan genel bir terimdir veya Parmakla basılan tuşlara bağlı olarak, sabit bir eksen üzerinde hareket eden kollardan oluşan mekanizma.

Klavyeler kendi aralarında mekanik yapı, malzeme, tuş ölçüsü ve sayısı açısından farklılıklar gösterseler de benzer bir görünüm taşırlar. Piyano, elektronik piyano, klavsen, kilise orgu, akordiyon ve melodika klavyeli müzik aletlerinden bazılarıdır.

Tarihçe

Latince clavis (anahtar) sözlüğünden gelir. Yazı makinasında ve klavyeli müzik makinasında kullanılır. Yazı makinalarında, makinenin kapsadığı harfler ve bunların diziliş sırasına göre çeşitli klavyeler vardır. Türkiye'de 1955 yılında 42 tuşlardan 46 tuşluya kadar birkaç tip standart Türk klavyesi kabul edildi. Klavyeli müzik aletleri ise başlıca org, klavsen ve piyanodur. Genellikle ıhlamur ağacından yapılan tuş, madeni bir destek üzerinde dengelenir. Klavye, telli çalgılara XI. yy'dan başlayarak uygulandı. XV. yy'da ayak klavyesi kullanılmaya başlandı. XVII. yy'da da el ve ayak klavyeleri arasındaki bağlantı kaldırıldı.

Kaynakça

Dış bağlantılarThis article uses material from the Wikipedia article "Klavye (müzik)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit