powered by CADENAS

Social Share

Petrol tankeri (13325 views - Transportation - Air Water Earth)

Petrol tankeri, ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri taşıyan gemilere denilir. Ham petrol ve ürün taşıyan tankerler yapısal olarak birbirleri ile çok benzerlikleri olsa da üzerinde bulunan bazı donanımlardan ötürü farklılıklar gösterirler.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Petrol tankeri

Petrol tankeri

Petrol tankeri

Petrol tankeri, ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri taşıyan gemilere denilir. Ham petrol ve ürün taşıyan tankerler yapısal olarak birbirleri ile çok benzerlikleri olsa da üzerinde bulunan bazı donanımlardan ötürü farklılıklar gösterirler.

Ham petrol tankerleri

Ham petrol tankerleri( ing. Crude Oil Carrier), petrol çıkarılan kuyu, açık deniz platformu ya da boru hattı ile beslenen terminallerden aldığı yükü rafinerilere ya da daha büyük tankerlere taşırlar.

Ürün tankerleri

Ürün tankerleri ( ing. Product Carrier), rafinerilerden aldığı işlenmiş petrol ürünlerini alıcı tesis ya da gemilere taşırlar.

Kapasitelerine göre tankerler

Taşıma kapasiteleri ve büyüklüklerine göre

  • Aframax
  • Suezmax
  • VLCC
  • ULCC

olarak sınıflandırılırlar.

Yapısal özellikler

Donatımsal özellikler

Tehlikeler
This article uses material from the Wikipedia article "Petrol tankeri", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht