powered by CADENAS

Social Share

Bıyık (14286 views - Human)

Üst dudağın üstündeki kıl kümesi (yığını). Bazı hayvanların, örneğin kedi, aslan, kaplan, tavşan, fare gibi etçil ve kemirici memelilerin burun ya da üst dudak çevresindeki sert kıllar ile bazı balıkların (barbunya, tekir, bıyıklı balık) üst ve alt çenesinden sarkan etsi uzantılara da bıyık denir; bıyık, hayvanlarda genellikle dokunma ve tat organıdır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Bıyık

Bıyık

Bıyık

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (© Nevit Dilmen).

Üst dudağın üstündeki kıl kümesi (yığını). Bazı hayvanların, örneğin kedi, aslan, kaplan, tavşan, fare gibi etçil ve kemirici memelilerin burun ya da üst dudak çevresindeki sert kıllar ile bazı balıkların (barbunya, tekir, bıyıklı balık) üst ve alt çenesinden sarkan etsi uzantılara da bıyık denir; bıyık, hayvanlarda genellikle dokunma ve tat organıdır.

Tarih

Erkekler, çok eskiden beri iklim koşulları, gelenek, dinsel inanış ve kişisel istek gibi etkenlere bağlı olarak sakal ve bıyık uzatmışlardır. Başlangıçta sakal ve bıyık birlikte bırakılırken, sakal olmaksızın ilk bıyığa MÖ y. 2650'de Eski Mısır kaynaklarında rastlanmıştır.

Tarih boyunca sakal ve bıyık uzatma sert tartışmalara neden olageldi. Tıraş olma alışkanlığı yerleştikten sonra, bırakılması toplumsal kabullere aykırı bulunan sakal ve bıyık sık sık yasa gücüyle kestirildi. Galyalıların sakal ve bıyık bırakmasını Romalılar barbarlığın bir göstergesi sayarlardı. 1447'de bir İngiliz yasası erkeklerin üst dudak kıllarını kesmelerini zorunlu kılmıştı. Ama yaklaşık 400 yıl sonra, bu kez İngiliz askerlerine bıyıklarını kesmeleri yasaklanmıştı. Fransız askerleri, Prusya muhafızları ve süvariler arasında bıyık bir gösteriş konusuydu. 1838'de ise Bavyera kralı ordusunda bıyık uzatmayı yasakladı.

Türklerde bıyık bırakmak yaygın bir alışkanlıktır. 20. yüzyıl başlarına değin Türk erkekleri bıyıklarını kesmezler, toplumsal durumlarına ve yüz biçimlerine göre bıyık bırakırlardı. Bıyık kesme adeti Türklerde I. Dünya Savaşı'ndan sonra başladı.

Sünnet olarak kabul edildiği için, Müslüman erkekler genellikle uçları dudak kenarını geçmeyecek biçimde ve üst dudağı kapatmayacak uzunlukta bıyık bırakırlardı. Bıyık insanların hayatına o kadar girmiştir ki banker bıyık ya da junior bıyık diye lakap konur.

Bıyık şekilleri

Yaygın olan bıyık biçimleri:

Kaytan bıyık: Alttan çok az kırpılan, üstten derin olarak alınan ve ağız kenarlarından aşağı doğru biraz sarkık olan, esnaf ve genç bıyığı.

Pala bıyık: Alt dudak kenarından kırpılıp, ama üstten hiç alınmayıp alabildiğine uzatılan ve iyice burularak oluşturulan biçim, yeniçeri bıyığı.

Burma bıyık: Pala bıyıktan daha ince, kendi halinde bırakılan ve parmak uçları ile burulan bıyık, genç yeniçeri bıyığı.

Pos bıyık: Kendi başına bırakılır, alttan parmak uçları ve alt dudağı örtmeyecek biçimde toplanıp burulmadan bırakılır.

Bektaşi bıyığı: Pos bıyığa benzemekle birlikte alttan toplanmayan, üst dudak üzerine dökülen, hatta ağza kadar uzatılan bıyık.

Ruscuk bıyığı: Ruscuklu Burak Efendi tarafından kullanılmaya başlanıp daha sonra yaygınlaşmıştır. Bıyıkla birlikte alt dudak altındaki tutamıda uzatmayı kapsar.

Badem bıyık: Yanları burun hizasına kadar traşlanmış, hafif gür, Charlie Chaplin bıyığı.

Katip bıyık: Üstü traşlanmış oldukça kısa, alt kısmı düzleştirilmiş, yanları dudak kenarları hizasında, karanfil bıyık.

Bıyığın Kesilme Yaşı

  • Çocuk doktorları bıyığın 13 yaşından itibaren kesilmesini öneriyorlar.[kaynak belirtilmeli]

Dış bağlantılarThis article uses material from the Wikipedia article "Bıyık", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Human

3D