powered by CADENAS

Social Share

Yedi segment LED görüntü modülü (15367 views - Electronics & PCB Engineering)

Yedi segment LED görüntü modülü ondalık sayıların gösteriminde kullanılan elektronik bir görüntülüme cihazdır. Yedi segment göstericiler dijital saatlerde, elektronik sayaçlarda ve diğer birçok elektronik cihazda sayısal bilgi görüntülemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çizgi seklindeki LED ya da LCD parçaların sekiz rakamının görünüşüne benzer şekilde bir modül üzerine dizilmesi ile oluşturulur. Her bir parçanın uçları modülün alt kısmında bulunan ayrı bir bacaklara bağlıdır. Görüntü belirli bacaklar bir devreye bağlanıp LED ya da LCD parçalar üzerinden akım geçmesi sağlanarak üretilir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Yedi segment LED görüntü modülü

Yedi segment LED görüntü modülü

Yedi segment LED görüntü modülü ondalık sayıların gösteriminde kullanılan elektronik bir görüntülüme cihazdır. Yedi segment göstericiler dijital saatlerde, elektronik sayaçlarda ve diğer birçok elektronik cihazda sayısal bilgi görüntülemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çizgi seklindeki LED ya da LCD parçaların sekiz rakamının görünüşüne benzer şekilde bir modül üzerine dizilmesi ile oluşturulur. Her bir parçanın uçları modülün alt kısmında bulunan ayrı bir bacaklara bağlıdır. Görüntü belirli bacaklar bir devreye bağlanıp LED ya da LCD parçalar üzerinden akım geçmesi sağlanarak üretilir.

KaynakçaThis article uses material from the Wikipedia article "Yedi segment LED görüntü modülü", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics