powered by CADENAS

Social Share

İniş takımı (15242 views - Transportation - Air Water Earth)

İniş takımı, havacılıkta uçağın yere inişini kolaylaştıran yapıya (genelde bu tekerlek olur) denir. İniş takımları uçak kaltıktan inene kadar geçen süre içinde kapalı tutulur.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

İniş takımı

İniş takımı

İniş takımı, havacılıkta uçağın yere inişini kolaylaştıran yapıya (genelde bu tekerlek olur) denir. İniş takımları uçak kaltıktan inene kadar geçen süre içinde kapalı tutulur.

Genel Bakış

Havacılıkta iniş takımları, uçağın zemin üzerinde taxi yapmasını,kalkış ve iniş yapmasını sağlayan mekanik sistemlerdir.İniş takımları genel olarak tekerlekli olur, fakat iniş veya kalkış yapacağı yüzeye bağlı olarak tekerlek, kızak ve kayak tipi olmak üzere farklı kombinasyonlarda tipleri mevcuttur. Uçağın nasıl bir iniş takımına sahip olacağı, mühendisler tarafından uçağın hangi amaçla ve ne tür pistlerde uçuş gerçekleştireceğine göre belirlenir.Katı yüzeylerde ( pist, yol, gemi güvertesi) uçuş gerçekleştirecek uçaklar iniş şok emici sistemlerle donatılmış tekellekli iniş takımları kullanılır, günümüz havacılığında hemen hemen çoğu uçak tekerlekli iniş takımlarına sahiptir, fakat karlı yüzeylere ve suya iniş kalkış gerçekleştiren uçaklar da vardır ve bunlar kayaklı, kızaklı iniş takımlarına sahiptirler. İniş takımları,uçağın nistepen ağır parçalarından birisidir uçağın ağırlığının %7'si kadar ağırlığa sahip olabilirler fakat tipik olarak %4-5 gibi bir ağırlığa sahiptirler.

Dış bağlantılarThis article uses material from the Wikipedia article "İniş takımı", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht