powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Depolama tankı (10045 views - Plant Design / Ship Yard)

Depolama tankı, sıvı madde depolanması için tasarlanan tanklardır. Çoğunlukla petrol endüstrisinde kullanılsa da başka sektörlerde de (gıda sanayisi, gübre sanayisi vb.) kullanılmaktadır. Depolama tanklarının tasarım ve üretimi uluslararası standartlar dikkate alınarak yapılır. Depolanan ürünler, genellikte petrol türevleri maddeler ya da petrol endüstrisinde kullanılan kimyasallardır. En çok tercih edilen standart Amerikan Petrol Enstitüsünün yayınladığı API 650 ve API 620 standartlarıdır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Depolama tankı

Depolama tankı

Depolama tankı, sıvı madde depolanması için tasarlanan tanklardır. Çoğunlukla petrol endüstrisinde kullanılsa da başka sektörlerde de (gıda sanayisi, gübre sanayisi vb.) kullanılmaktadır. Depolama tanklarının tasarım ve üretimi uluslararası standartlar dikkate alınarak yapılır. Depolanan ürünler, genellikte petrol türevleri maddeler ya da petrol endüstrisinde kullanılan kimyasallardır. En çok tercih edilen standart Amerikan Petrol Enstitüsünün yayınladığı API 650 ve API 620 standartlarıdır.

Düşük basınçlı tanklar

API 620'ye göre tasarlanan ve inşa edilen bu tankların maksimum çalışma basıncı 15lbf/in2 (103,4kPa)'dır.[1]

Atmosferik tanklar

API 650'ye göre tasarlanan ve inşa edilen bu tankların çalışma basıncı atmosfer basıncıyla (101,3kPa) aynıdır.[2] Tasarımı için depolanan sıvının yoğunluk, buhar basıncı vb. özellikleri bilinmelidir. Tankların mekanik hesapları, coğrafi özelliklere de bağlıdır; temel için toprağın yapısı, devrilme emniyeti için rüzgâr kuvvetleri, deprem yüklerinin hesaplanması gibi unsurlar dikkate alınır.

Sınıflandırma

Tanklar, çatı konstrüksiyonlarına göre sınıflandırılabilir:

  1. Çatı tipine göre (kubbe çatılı, konik çatılı, şemsiye tipi çatılı)
  2. Yüzer tavan tipine göre (içten yüzer tavanlı, dıştan yüzer tavanlı)
  3. Özel tanklar (çift cidarlı, yeraltı tankları, yalıtımlı)

Bunun dışında depolanan madde cinsi, yalıtımlı olup ya da olmamasına veya çaplarına göre de sınıflandırmalar yapılabilir.

Kaynakça

  1. ^ API 620 Standard
  2. ^ API 650 Standard


This article uses material from the Wikipedia article "Depolama tankı", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Plant Design / Ship Yard

Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign