powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kuzey yarıküre (9246 views - Nature & Plants)

Kuzey yarıküre, Dünya'yı ekvator hizasından bölen hayalî bir düzlemin üstünde (kuzeyde) kalan yarısıdır. 0° paraleli ile 90° kuzey paraleli arasında yer alır. Güneyde kalan kısma ise güney yarıküre denir. Dünya'nın kuzey yarıküresi, birçok ülkeyi ve dünya nüfusunun yaklaşık %90'ını kapsamaktadır. Yarıkürenin ılıman kesimlerinde, kış 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar sürer. Yaz mevsimi ise, 21 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar olan dönemi kapsar. Dünya'nın şeklinin geoid olmasından kaynaklanmaktadır.Kuzey kutup dairesinde yazın bazı günler Güneş hiç batmazken, kışın bazı günlerinde Güneş hiç doğmaz. Bu gibi dönemlerin örnekleri, kuzey kutup dairesinin sağında kalan bölgeler için günle sınırlı olabilirken, kuzey kutup dairesinde aylarca sürebilir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kuzey yarıküre

Kuzey yarıküre

Kuzey yarıküre

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Sean Baker ( Marvin01 | talk )).

Kuzey yarıküre, Dünya'yı ekvator hizasından bölen hayalî bir düzlemin üstünde (kuzeyde) kalan yarısıdır. 0° paraleli ile 90° kuzey paraleli arasında yer alır. Güneyde kalan kısma ise güney yarıküre denir. Dünya'nın kuzey yarıküresi, birçok ülkeyi ve dünya nüfusunun yaklaşık %90'ını kapsamaktadır.

Yarıkürenin ılıman kesimlerinde, kış 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar sürer. Yaz mevsimi ise, 21 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar olan dönemi kapsar.

Dünya'nın şeklinin geoid olmasından kaynaklanmaktadır.[1]

Kuzey kutup dairesinde yazın bazı günler Güneş hiç batmazken, kışın bazı günlerinde Güneş hiç doğmaz. Bu gibi dönemlerin örnekleri, kuzey kutup dairesinin sağında kalan bölgeler için günle sınırlı olabilirken, kuzey kutup dairesinde aylarca sürebilir.

Ayrıca bakınızThis article uses material from the Wikipedia article "Kuzey yarıküre", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Nature & Plants

3d,model,rendering,library,tree,bush,flower,landscape,design,architecure,plant