powered by CADENAS

Social Share

Kızak (13391 views - Transportation - Air Water Earth)

Kızak, genellikle kar ve buz gibi kaygan yerlerde, bazen de çamur, çimen ya da düzgün taş yüzeylerde, ulaşım ve taşımayı sağlayan, altında iki uzun kaydırağı bulunan, çekimsiz ya da at, köpek, rengeyiği ile çekimli arazi aracıdır. Kızaklı köpek yarışında köpek çekimli köpek kızağı kullanılır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Kızak

Kızak

Kızak

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Pete Markham from Loretto, USA).

Kızak, genellikle kar ve buz gibi kaygan yerlerde, bazen de çamur, çimen ya da düzgün taş yüzeylerde, ulaşım ve taşımayı sağlayan, altında iki uzun kaydırağı bulunan, çekimsiz ya da at, köpek, rengeyiği ile çekimli arazi aracıdır. Kızaklı köpek yarışında köpek çekimli köpek kızağı kullanılır.

Adlandırma

Kızak kelimesi Türkçe kaz- (~ kay-) kökünden gelir. Eski Kıpçakçada da kızak olarak kullanılır. Azericede xizək biçimi geçer[1].

Kızak tipleri

Eğlencelik kızaklar

Eğimli karlı yüzeylerde yokuş aşağı kaymak için tasarlanan kızak türleri kızakçılıkta kullanılır:[2]

Yarışlık kızaklar

Belirli kızak türleri ise yalnızca spor amaçlıdır:

Çekimli kızaklar rengeyiği, at, katır, öküz ya da köpek gibi hayvanlarca çekilir.

Diğer kızaklar

Ayrıca bakınızThis article uses material from the Wikipedia article "Kızak", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht